A német Szövetségi Adóügyi Bíróság ítéleteA német Szövetségi Adóügyi Bíróság ítéletében egyes ingatlanokra vonatkozó öröklési helyzetek adómentessége mellett döntött.

A német Szövetségi Adóügyi Bíróság (BFH) 2022. november 23-i ítéletében (II R 37/19) azt a döntést hozta, hogy azok a Németországban található ingatlanok öröklési adómentesen átruházhatók; ahol az örökhagyó az ingatlant hagyaték útján a kedvezményezettre ruházza; és sem az örökhagyó, sem az örökös nem rendelkezik lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel Németországban; és német állampolgárság esetén mindketten több mint öt éve külföldön élnek.  

A vonatkozó perben egyébként azt a kérdést kellett megvizsgálnia a bíróságnak, hogy egy ingatlan résztulajdonára vonatkozó hagyatéki igény (amely a tulajdon későbbi átruházását tette volna lehetővé); az ún. korlátozott adókötelezettség alá esik-e.  

Korlátlan öröklési adókötelezettség

Németországban amennyiben az örökhagyó és/vagy az örökös németországi illetőségű, a teljes haláleseti tulajdonátszállás öröklési adó köteles (korlátlan öröklési adókötelezettség). Ezzel szemben áll a korlátozott öröklési adókötelezettség, amely alapján a németországi öröklési jog szerint a jogszabályban tételesen felsorolt vagyontárgyak öröklése esetén nem kell adót fizetni abban az esetben, ha sem az örökhagyó, sem a az örökös nem rendelkezik lakóhellyel; vagy szokásos tartózkodási hellyel Németországban és német állampolgárság esetén mindketten több mint öt éve külföldön élnek.   

A BFH eddig nem döntött arról, hogy a belföldi ingatlanra vonatkozó hagyatéki igény (követelés); ha egyébként az egyéb feltételek fennállnak, a belföldi vagyon fogalmába beletartozhat-e és így korlátozott öröklési adókötelezettség alá eshet-e. Ez akkor jöhet létre, ha a hagyatéki vagyonrendelés útján az örökhagyó egy másik személynek vagyoni előnyt juttat anélkül; hogy őt örökösnek jelölné ki, de ezzel jogot biztosít neki a hagyatékban szereplő ingatlan későbbi megszerzésére. A német jog szerint ez csupán a hagyatékban szereplő vagyontárgyak átruházására vonatkozó kötelmi jogi igényt eredményez. Magának a vagyontárgynak az átruházása ezután külön történik. 

A BFH szerint a hagyatékból származó követelés nem tartozik a törvényben kimerítően felsorolt, korlátozott öröklési adókötelezettség kritériumai alá eső vagyontárgyak közé. Ez csak akkor állna fenn, ha maga a belföldi ingatlan kerülne átruházásra. Azonban pusztán a belföldi ingatlan átruházására vonatkozó kötelmi jogi igény nem elegendő. 

Mivel a kötelmi igény hagyatéki átruházása (vagyonrendeléssel) nem jelenti egyértelműen azt, hogy maga az ingatlan átruházásra is kerül a későbbiekben, ezért a bíróság (BHF) úgy határozott, hogy szemben az ingatlan (dolog) hagyatéki átruházásával, az átruházásra vonatkozó kötelmi jogi igény nem esik a korlátozott öröklési adó alá. Azonban maga az ingatlanátruházás ily módon, a fenti kritériumok megvalósulása esetén, adómentes.  

Összefoglalva

A Németországban található ingatlanok öröklés útján történő átruházása öröklési adómentes lehet. Ennek előfeltételei a következők  

(1) sem az örökhagyó, sem az örökös nem rendelkezik németországi lakóhellyel, és  

(2) német állampolgárság esetén mindketten több mint öt éve külföldön élnek