Kategória: Bizalmi Vagyonkezelés

A végrendeleti vagyonrendelés jogi és pénzügyi problémái

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrejöttének egyik formája a végrendelettel történő vagyonrendelés, amely az örökhagyó halálával (vagy esetlegesen később, de erre az időpontra visszaható hatállyal) hatályba lépő végrendelettel hozza létre a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt. A Ptk. erről a jogintézményről szűkszavúan fogalmaz, jobban beleásva szerteágazó kérdéseket vet föl ez az újfajta jogi megoldás. Ennek megfelelően több részletben […]

Bővebben

A magyar trust felépítése

A magyar trustot, avagy a bizalmi vagyonkezelési szerződést (a továbbiakban: BVK) 2014-ben vezette be a 2013-as új Ptk. Az újfajta szerződés elgondolása az angolszász jogban ismert trust, valamint a német jogban ismert Treuhand modellek alapján lett kialakítva. A BVK szabályai diszpozitívak, tehát a jogszabálytól eltérést engednek, továbbá a szerződéskötés elsősorban ellenszolgáltatás fejében történik. Jogi háttér […]

Bővebben

Az életbiztosítások szerepe a bizalmi vagyonkezelésben

A családi vagyon bizalmi vagyonkezelése során előfordulhat, hogy a kezelt vagyonban nincs az esedékes vagy rendkívüli kifizetésekre elegendő, mozdítható pénz vagy értékpapír. Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek kezelésére lehet az egyik megoldás a speciális életbiztosítási szerződések használata. Milyen helyzetekben jelent megoldást a speciális életbiztosítási szerződés? A családok által létrehozott bizalmi vagyonkezelési szerződések sokszor lényegesen […]

Bővebben

Vagyontervezés? 5+1 tudnivaló a tartós befektetési számláról (TBSZ)

Az Airon mai blogbejegyzésében adózás szempontjából egy igen hasznos intézményt vizsgálunk meg. Megnézzük a legfontosabb tudnivalókat arra az esetre, ha pl. tőzsdén szeretnénk kereskedni vagy esetleg állampapírba fektetnénk ezzel a lehetőséggel. Mindezt nemcsak magánszemély teheti meg, hanem magánalapítvány és bizalmi vagyonkezelő is. A törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, részben vagy egészben mentesülünk az elért hozamok […]

Bővebben

A titokzatos bizalmi ember Elon Musk Family Office-a mögött

Amikor Elon Musk április elején bejelentette a Twitter felvásárlására tett meglepetésszerű ajánlatát, mellékesen közölte, hogy a közösségi oldal képviselői bármilyen kérdéssel nyugodtan keressék az őt, az ügylet során segítő Family Office-t.  A nyilvánosság nagyon keveset tud arról az austini székhelyű Family Office-ról, amely Musk, a világ leggazdagabb embere, a Tesla Inc. elektromos autógyártó és a […]

Bővebben

Ha Family Office a kérdés, akkor Szingapúr, vagy Hongkong a válasz?

Az ázsiai térség – főleg az ún. Kistigrisek (közülük pedig leginkább Hongkong és Szingapúr) – mindig is vonzó célpont volt a befektetők számára. Mindemellett a vagyontervezési célok között is előkelő helyen szerepeltek ezek az országok. A Family Office-ok versenyképes szolgáltatásokat kaptak ezen országok gazdasági és jogi környezetében. Azonban jelenleg is erős verseny folyik e két […]

Bővebben

Kötelesrészi Igények Megítélése A Bizalmi Vagyonkezelés Szempontjából – 1. rész

A bizalmi vagyonkezelés és a kötelesrészi igények összeütközése általában öröklési helyzetben áll elő és abból eredeztethető, hogy az örökhagyó életében, vagy végrendelettel bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon nem része a hagyatéknak.   A kötelesrész szempontjából a Ptk. legfontosabb rendelkezései az alábbiak:   7:75. § [Kötelesrészre jogosultak] „Kötelesrész illeti meg az örökhagyó leszármazóját, házastársát és szülőjét, ha az öröklés megnyílásakor az örökhagyó törvényes örököse […]

Bővebben

Bizalmi vagyonkezelők pénzmosás elleni kötelezettségei

A bizalmi vagyonkezelést 2014. márciusától lehet magyar szabályok szerint folytatni. Ez a tevékenység ettől az időponttol kezdve a pénzmosás és terroriszmus finanaszírozás elleni törvény (PMT) hatálya alá tartozott. A nem üzletszerűen eljáró – vagy esetinek illetve privátnak is nevezett –  vagyonkezelők 2017. közepéig nem tartoztak a PMT hatálya alá, de azóta őket is komoly kötelezettség […]

Bővebben

A pandémiás helyzetre való reakcióként az OECD új szabályok bevezetését sürgeti az örökösödési adózás és illetékek területén

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) új (május 11-i) jelentése szerint a jelenleg a tagországokban kivetett örökösödési adók és illetékek (a továbbiakban: adók) túlságosan kis arányt képviselnek a kormányok bevételeiben. Az OECD szerint a Covid-járvány nyomán kialakult helyzet mutatja meg azt, hogy növelni kell az ezekből származó bevételeket. Az “Örökségi adózás az OECD-országokban” című […]

Bővebben

Változott a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény – Élesedik a tényleges tulajdonosi nyilvántartás

A Parlament 2021. május 21-én a 2021. évi XLIII. törvény elfogadásával és ennek május 22-én történő hatálybalépésével létrehozta azokat a rendelkezéseket, amelyekre már több éve készülnek a pénzmosás-megelőzési kötelezettségekkel érintett szolgáltatók, illetve a nyilvántartásban adatszolgáltatási feladatokkal érintett cégek és más szervezetek. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás (TT-nyilvántartás) Az elfogadott jogszabály-módosítások több változtatást is bevezettek (pl. 10 ezer […]

Bővebben