Hírek

Egy ügyfél jogai és kötelezettségei a személyes adataival kapcsolatban

Megadta egy vállalkozásnak a személyes adatait? Regisztrált egy eseményre a személyes adataival, utána pedig marketing tartalmú leveleket kapott? A mai alkalommal az idén négyéves GDPR-ról, vagyis az általános adatvédelmi rendeletről osztunk meg néhány gondolatot. A rendelet tartalmát illetően most elsősorban azokat a rendelkezéseket ismertetjük, melyek az Ön, mint természetes személy (ügyfél, vásárló stb.) jogait és […]

Bővebben

A végrendeleti vagyonrendelés jogi és pénzügyi problémái

A bizalmi vagyonkezelési jogviszony létrejöttének egyik formája a végrendelettel történő vagyonrendelés, amely az örökhagyó halálával (vagy esetlegesen később, de erre az időpontra visszaható hatállyal) hatályba lépő végrendelettel hozza létre a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt. A Ptk. erről a jogintézményről szűkszavúan fogalmaz, jobban beleásva szerteágazó kérdéseket vet föl ez az újfajta jogi megoldás. Ennek megfelelően több részletben […]

Bővebben

Kétszeresére emelkedik az alkalmi munka után fizetendő közteher

A már korábban ismertetett extraprofit adókról szóló kormányrendelet módosítja az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat is. Július 1-jétől változnak az vonatkozó adóterhek, melynek értelmében a munkáltató által fizetendő közteher emelkedni fog. Mit is jelent ez pontosan? A továbbiakban az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait tekintjük át. A jogszabálynak megfelelően (2010. évi LXXV. tv.) egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyok az […]

Bővebben

A magyar trust felépítése

A magyar trustot, avagy a bizalmi vagyonkezelési szerződést (a továbbiakban: BVK) 2014-ben vezette be a 2013-as új Ptk. Az újfajta szerződés elgondolása az angolszász jogban ismert trust, valamint a német jogban ismert Treuhand modellek alapján lett kialakítva. A BVK szabályai diszpozitívak, tehát a jogszabálytól eltérést engednek, továbbá a szerződéskötés elsősorban ellenszolgáltatás fejében történik. Jogi háttér […]

Bővebben

Rekviem az ellenőrzött külföldi társaságokért – Az ATAD irányelv, I. rész

  Az alábbiakban az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó nemzetközi rendelkezéseket fogjuk tárgyalni, különös tekintettel az ún. ATAD-ot (angolul: Anti Tax Avoidance Directive), amely a belső piac működését közvetlenül érintő adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok megállapításáról szól. A másik, hasonlóan barátságos nevet viselő társa pedig az EBITDA mutató, mely betűk jelentése: kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti […]

Bővebben

Az életbiztosítások szerepe a bizalmi vagyonkezelésben

A családi vagyon bizalmi vagyonkezelése során előfordulhat, hogy a kezelt vagyonban nincs az esedékes vagy rendkívüli kifizetésekre elegendő, mozdítható pénz vagy értékpapír. Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek kezelésére lehet az egyik megoldás a speciális életbiztosítási szerződések használata. Milyen helyzetekben jelent megoldást a speciális életbiztosítási szerződés? A családok által létrehozott bizalmi vagyonkezelési szerződések sokszor lényegesen […]

Bővebben

10 kérdés és 10 válasz az új tartózkodási engedéllyel kapcsolatban

  A mai bejegyzésünkben egy új tartózkodási engedélyről fogunk beszélgetni, melyet kifejezetten digitális nomádoknak találtak ki annak érdekében, hogy zavartalanul tudjanak Magyarországon dolgozni. A 2022. január 1-je óta igényelhető tartózkodási engedély neve Fehér Kártya, amely a harmadik országbeli állampolgárokat célozza és amely maximum két évig érvényes. A Fehér Kártyával kapcsolatban fontos kiindulópont, hogy ez egy […]

Bővebben

Vagyontervezés? 5+1 tudnivaló a tartós befektetési számláról (TBSZ)

Az Airon mai blogbejegyzésében adózás szempontjából egy igen hasznos intézményt vizsgálunk meg. Megnézzük a legfontosabb tudnivalókat arra az esetre, ha pl. tőzsdén szeretnénk kereskedni vagy esetleg állampapírba fektetnénk ezzel a lehetőséggel. Mindezt nemcsak magánszemély teheti meg, hanem magánalapítvány és bizalmi vagyonkezelő is. A törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, részben vagy egészben mentesülünk az elért hozamok […]

Bővebben

Ukrajnai bevándorlók magyarországi helyzete a háború kirobbanását követően

Az ukrajnai munkavállalók jelenléte a magyar munkaerőpiacon nem jelent újdonságot, ám a szomszédos országban zajló konfliktus, merőben más helyzetet teremtett: az újonnan érkezők menekültként igyekeznek elhelyezkedni, ennek a feltételei – a már korábban is megkönnyített munkavállalási szabályok ellenére – nem minden esetben álltak fenn. 2022. március elején emiatt több olyan kormányrendeletet is elfogadott a kormány, […]

Bővebben

Érkezik (újra) a reklámadó

Mindenekelőtt fontos kiemelni, hogy a reklámadó valójában nem szűnt meg korábban, csupán 2019. július 1-től 2022. december 31-ig az adómérték az adóalap 0 százalékára csökkent. Ez az ideiglenes felfüggesztés szűnik meg 2022 végén, és kerül ismét bevezetésre az adó 2023. január 1-től. Tehát ez az adó nem a június 4-én kihirdetett extraprofit adóról szóló kormányrendeletben […]

Bővebben