Volt, nincs …A megszavazott módosítások szerint jövőre nem lesz 30%-os „forrás adó”, ezért szeretettel küldjük ezt a nótát a törvényhozóknak: 

 AZ 1996. évi LXXXI. törvény 15. paragrafusa és a 19. paragrafus (3)-(10) bekezdései érvényüket vesztik, így a kikerül a törvényből a külföldi szervezet adóalapját külön meghatározó rendelkezés és az erre az adóalapra vetítve fizetendő 30%-os adókulcs is.