Visszatért!? A magyar Golden Visa program újra hatálybanAz Országgyűlés december 12-én fogadta el a harmadik országbéliek magyarországi tartózkodásának újraszabályozását célzó törvényjavaslatot. Az egyik legizgalmasabb újdonság a vendégbefektetői vízum és tartózkodási engedély megjelenése, amelyet már most a „Hungarian Golden Visa” megnevezéssel illetnek. A cikk keretében röviden tekintsük át, hogy miről is van szó.

Ismerősen csenghet a letelepedési államkötvény elnevezés? Igaz, ez a program 2017-ben befejeződött, azonban azóta is boldog-boldogtalan hirdeti, marketingeli ennek lehetőségét, holott erről már szó sincs, hiszen közel sem azonosak a feltételek és az előnyök. Nem kellett sokat várni, csak 7 évet, és elérkezett egy újabb lehetőség: a vendégbefektetői tartózkodási engedély. A részletszabályok még kidolgozás alatt állnak, de erre az új lehetőségre már most nagy az érdeklődés, ezért nem csoda, hogy a szakma tűkön ülve várja, hogy hol, mikor és hogyan lehet majd benyújtani a kérelmet. Addig is nézzük meg az eddigi információkat.

Vendégbefektetői vízum és tartózkodási engedély

A továbbiakban nézzünk meg a vendégbefektetői vízum és engedély részleteit.

A. Kezdjük a vendégbefektetői tartózkodási engedélyhez vezető út nulladik lepésével, a vendégbefektetői vízummal.

Ez egy száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásra és többszöri beutazásra, a vendégbefektetői tartózkodási engedély igénylésére jogosító vízum Magyarország területén.

Vendégbefektetői vízumot az a harmadik országbeli állampolgár kaphat,

– akinek beutazásához és tartózkodásához magyarországi befektetéseire tekintettel nemzetgazdasági érdek fűződik (a befektetési lehetőségeket jelenti),

– aki eleget tesz az alábbi feltételeknek:

  • rendelkezik érvényes úti okmánnyal,
  • rendelkezik a vissza- vagy tovább utazáshoz szükséges engedéllyel,
  • igazolja beutazása és tartózkodása célját,
  • tartózkodása teljes időtartamára rendelkezik a lakhatását és megélhetését, valamint a kiutazás költségeit is biztosító anyagi fedezettel,
  • nem áll SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt,

A SIS figyelmeztető jelzés konkrét személyekkel vagy tárgyakkal kapcsolatos információkat, valamint az illetékes hatóságoknak szóló utasításokat tartalmaz arra nézve, hogy mi a teendő az adott személy vagy tárgy megtalálása esetén.

– aki úgy nyilatkozik, hogy a cikkben ismertetett befektetések legalább egyikével rendelkezik vagy tervez rendelkezni,

– aki igazolja, hogy a cikkben ismertetett befektetések legalább egyikének megfelelő, törvényes eredetű összeggel rendelkezik, amelynek Magyarország területén rendelkezésre állónak vagy átutalhatónak kell lennie,

– aki írásbeli kötelezettségvállalást nyújt be arról, hogy vállalja legalább az egyik, a cikkben ismertetett bekezdésben meghatározott összegű és típusú befektetés megvalósítását a vendégbefektetői vízummal Magyarország területére történő belépését követő három hónapon belül.

Vendégbefektetői tartózkodási engedélyt tehát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat, aki vállalja a jogszabályban meghatározott befektetések valamelyikének megvalósítását:

1. a Magyar Nemzeti Bank által nyilvántartásba vett ingatlanalap által kibocsátott, legalább 250 ezer euró összegű befektetési jegy megszerzése,

A kérelmezőnek legalább öt évig olyan ingatlanalap által kibocsátott befektetési jeggyel kell rendelkeznie, amelynek

– nettó eszközértéke legalább 40%-át Magyarországon megvalósuló, lakás funkciójú ingatlanba történő befektetések teszik ki, és

– ingatlan-alapkezelője legalább egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a törvényben meghatározott jogszabály szerinti jegyzéken szerepel.

2. legalább 500 ezer euró összegnek megfelelő értékű, magyarországi, az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi szám szerint nyilvántartott per-, teher- és igénymentes lakóingatlanban megszerzése,

Az ingatlanbefektetés tekintetében követelmény, hogy

– a lakóingatlan tulajdonjogának harmadik országbeli állampolgár általi megszerzésével egyidejűleg a lakóingatlanra az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától számítva 5 évig terjedő időszakra elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni az ingatlan-nyilvántartásba jogszabályban meghatározott feltételek szerint,

– az ingatlan öt évig kizárólag

  • azon harmadik országbeli állampolgár tulajdonában, vagy
  • azon harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározott egy vagy több családtagja közös tulajdonában állhat, aki a vendégbefektetői tartózkodási engedély iránti kérelmet benyújtotta.
3. legalább 1 millió euró értékben, oktatási, tudományos kutatási, művészeti alkotótevékenység támogatása céljából pénzbeli adomány nyújtása valamely közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény részére.

A vendégbefektetői vízum érvényességi ideje legfeljebb két év, tehát két éven belül biztosítja a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodást és többszöri beutazást.

B. A következő állomásunk a vendégbefektetői tartózkodási engedély.

Ez egy olyan tartózkodási engedély, amely a birtokosát feljogosítja a Magyarország területén történő tartózkodásra és arra, hogy

  • jogszabály szerint önállóan, ellenérték fejében végezhető tevékenységet folytasson vagy
  • gazdasági társaság, szövetkezet vagy egyéb – jövedelemszerzési céllal létrejött – jogi személy vezető tisztségviselőjeként végezze tevékenységét.

Az engedély érvényességi ideje legfeljebb tíz év, amely kizárólag ugyanezen célból legfeljebb tíz évvel hosszabbítható meg, illetve az engedély érvényességi ideje meghaladhatja a kérelmező úti okmányának az érvényességi idejét.

Azok a családtagok, akik ugyanarra a befektetésre alapozzák a kérelmüket, szintén 10 évre kaphatnak tartózkodási engedélyt. A vendégbefektetői tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár jogszabályban meghatározottak szerinti családtagja a tárgyalt törvény szerint utazhat be és tartózkodhat Magyarországon.

Az új vendégbefektetői tartózkodási engedélyre 2024. július 1-től lehet jelentkezni.

A fentiek nem minősülnek jogi tanácsadásnak, amennyiben kérdése van a leírtakkal kapcsolatban, keressen minket bizalommal.