Végelszámolás nem kívánatos kimenetellel, avagy a kényszertörlés réme.Manapság egyre több cég jut el oda, hogy a tulajdonosai a bezárás mellett döntenek. A kézenfekvő megoldás ilyenkor a végelszámolás megindítása. Azonban a nem szakszerűen kivitelezett, vagy időközben elhanyagolt végelszámolás rosszabb kimenetelhez is vezethet, mint a cég törlése.  

Ha egy cég nem fizetésképtelen (azaz tartozásait a cég vagyona vélhetően fedezni fogja), de nem kíván tovább működni, elhatározhatja – végelszámolással történő – (jogutód nélküli) megszűnését. 

A társaságok végelszámolása kétféleképpen is végbe mehet. 

Az „egyszerű” 

Az egyik típus az egyszerűsített végelszámolás. Az egyszerűsített végelszámolást azok a könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek vehetik igénybe, akik az eljárást a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be tudják fejezni.  

A rendes 

A másik forma az ún. hagyományos, vagy „rendes” végelszámolás. Ez minden olyan cég esetében a választandó végelszámolási mód, ahol az egyszerűsített végelszámolásra nincs lehetőség. Ez a fajtája a végelszámolásnak, ami a jelen írásunk szempontjából érdekes.  

A rendes végelszámolást a jogszabály szerint – annak kezdő időpontjától számított – 3 éven belül be kell fejezni; azaz le kell zárni a végelszámolási folyamatot és törlés iránti kérelmet kell benyújtani a Cégbíróság felé. A kezdő időpont az a dátum, amit a társaság a végelszámolás megkezdéséről szóló határozatában a végelszámolás kezdő időpontjának elfogadott.  

Tehát a társaság által határozattal megállapított végelszámolási kezdőnaptól számított 3 éven belül le kell zárni a végelszámolást és kérni kell a cég törlését.  

A rendes végelszámolás szabálya egy sor feladatot rónak a tagokra, de főleg a végelszámolóra; aki nem ritkán a cég korábbi ügyvezetője, amelyek elvégzése sok fejtörést és gondot szokott okozni; mivel korábban nem vett részt ilyen jellegű eljárásban. Ezért sok esetben a társaság végelszámolása – a fenti okokból – elhúzódik; vagy a társaság tagjai, képviselői a végelszámolás megkezdése után egyszerűen megfeledkeznek erről a határidőről. A Cégbíróságok ezzel szemben nagyon is nyilvántartják a végelszámolás kezdetét és kíméletlenül – mondhatni figyelmeztetés nélkül – lecsapnak abban az esetben; ha egy adott végelszámolás nem zárul le a 3 év elteltével. De mi is történik ilyenkor? 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 116. §. (1) b.) pontja 2014. július 1. óta önálló kényszertörlési okként határozza meg azt az esetet, ha egy cég a végelszámolását nem fejezte be az előírt 3 éven belül.  

A kényszertörlés 

A kényszertörlés eljárás célja végső soron a társaság jogutód nélküli megszüntetése; de míg a rendes végelszámolás során a cég kezében van a sorsa, a kényszertörlési eljárásban a Cégbíróság által kijelölt mezsgyén haladhatnak a folyamatok. A kényszertörlési eljárás megszüntetésére főszabály szerint nincs lehetőség; igaz van kiút bizonyos estekben innen is. 

A kényszertörlési eljárás során a társaság nem folytathat gazdasági tevékenységet, nem dönthet a cég átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról, képviselője pedig önállóan nem rendelkezhet a cég vagyona felett. Kényszertörlési eljárásban nincs lehetőség döntésre a végelszámolás befejezésére a társaság tovább-működése mellett.   

A kényszertörlés megindításáról szóló jogerős végzés közzétételét követő negyven napon belül van módja a hitelezőknek bejelenteni a céggel szembeni követeléseket, illetve a céggel szemben folyamatban levő más eljárásokat. 

Törlik vagy felszámolják 

A Cégbíróság a cég vagyonának felmérését és az esetleges követelések számba vételét követően többféle módon is dönthet a cég sorsával kapcsolatban. 

  • Ha nem jelentettek be hitelezői követeléseket és a cégnek nincs vagyona a cégbíróság törli a céget a nyilvántartásból 
  • Ha a céggel szemben nem jelentettek be követeléseket és a cégnek van felosztható vagyona, akkor ezt felosztja a tagok között, majd törli a céget 
  • Ha a céggel szemben hitelezői követeléseket jelentettek be és a cég vagyona fedezi ezen követeléseket, ezek kielégítését követően, amennyiben még maradt felosztható vagyon, azt felosztja a tagok között 
  • Amennyiben a cég vagyona a fennálló hitelezői követeléseket sem fedezi, úgy a kényszertörlés (az egykori végelszámolás) felszámolásba megy át. Amennyiben a hitelezői igény meghaladja a 400 000 forintot, akkor is kötelező a felszámolás elrendelése, ha a társaság vagyona meghaladja ezt az összeget. A kényszertörlés során elrendelt felszámolás esetében a felszámolás szigorúbb szabályok szerint zajlik, mint egyébként, például egyezségkötésnek nincs helye. 
Az ügyvezetőre is veszélyes 

És ami a cég végelszámolójának, illetve korábbi ügyvezetőinek az igazán kellemetlen hír: 2021 július 1 óta a bíróság a kényszertörlési eljárás során, illetve után eltilthatja a cég vezető tisztségviselőit; illetve tagjait a cégvezetéstől. A fennálló adótartozás kiegyenlítése esetlegesen megakadályozhatja ezt; de ebben az esetben is vizsgálja a Cégbíróság a fenti személyek a cég törvénysértő működésének kialakulásában, fenntartásában való felelősségét, és ha ezt megalapozottnak látja, továbbra is az eltiltás mellett dönthet. 

A jogszabály elég tágan határozza meg az eltiltás lehetőségét a fenti esetkörben amikor azt mondja:  a bíróság eltiltja a cég – kényszertörlési eljárás megindításának időpontjában, vagy az azt megelőző két évben bejegyzett – vezető tisztségviselőjét, korlátlan tagi felelősséggel működő cég esetén annak tagjait (tagját), korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaság esetén, a társaság többségi befolyással rendelkező tagját, ha bizonyítható, hogy „magatartása felróható volt a cég törvénysértő működésének kialakulásában, illetve fenntartásában”. Ellenbizonyítás az eltiltással érintett személy részéről lehetséges, de – főleg például az időmúlás miatt – kétséges ennek sikere.  

Konklúzió 

A fentiekből is látszik, hogy nem érdemes a végelszámolást félvállról venni; mert amennyiben a cég elmulasztja a határidőn belüli lezárást, vagy nem megfelelően végzi azt el, könnyen nagyobb bajba kerülhet, mintha a cég tovább-működése mellett döntött volna. 

***  

Többet is szeretne megtudni a témáról? Érdekli a cégek végelszámolásával vagy külföldi cégek telephelyének és bizalmi vagyonkezelési szerződések megszüntetésével kapcsolatos szolgáltatásunk? Professzionális tanácsadással tudunk a segítségére lenni!? Kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással.  A bejegyzés tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak.