Újabb rövidítés? Igen! A FATCA nyilatkozatEgy korábbi cikkünkben már beszélgettünk az olyan rövidítésekről, mint AML, PMT, UBO, PEP, CCD vagy KYC. Aztán szót ejtettünk az FCPA-ról is. Mennyi és mennyi rövidítés. Ha szeretnénk nagyjából egyben látni a képet, akkor nem hagyhatjuk ki a felsorolásból a FATCA-t sem. Mai témánk így a Foreign Account Tax Compliance Act, vagyis a „Külföldi Számlák Adómegfeleléséről Szóló Törvény”.

A FATCA törvény célja, hogy azonosítsa azon amerikai adóalanyokat, akik

az USA-n kívüli pénzintézeteknél számlát vezetnek és amerikai adóilletőséggel bíró természetes vagy jogi személyek,

valamint ezen adataik jelentve legyenek az amerikai adóhatóság részére. Röviden, hogy e személyek a pénzügyi eszközeik után adót fizessenek, illetve, hogy ne tudják eltitkolni vagy elkerülni az adófizetési kötelezettségüket. A törvény egy jelentéstételi rendszert vezetett be a pénzügyi intézmények számára, meghatározott számlák vonatkozásában. További célja, hogy az IRS (Amerikai Adóhatóság) követni tudja az amerikai adóalanyok részére a világ bármely pontján kifizetett forrásadóztatandó jövedelmét.

A FATCA törvény végrehajtása minden magyar pénzügyi intézmény számára kötelező.

Magyarország kormánya és az USA kormánya 2014. február 4-én írta alá azt a kormányközi megállapodást, amely a két ország adóhatóságai közötti automatikus adatcserét szabályozza. Ennek eredményeként, született meg a 2014. évi XIX. törvény, amely értelmében 2014. július 01-től minden magyarországi pénzügyi intézménynek egy olyan ügyfél azonosítási rendszert kell alkalmaznia, amely

  • segítséget nyújt az ügyfelek érintettségének és
  • az alkalmazandó adózási nyomtatványok meghatározásában, valamint
  • meglévő ügyfeleiket át kell világítaniuk FATCA érintettség szempontjából.

A Pénzügyi Intézmény köteles a pénzügyi számlák vonatkozásában elvégezni a Számlatulajdonos illetőségének megállapítására irányuló vizsgálatot, amely során az ügyfél köteles nyilatkozni arról, hogy

adóügyi szempontból amerikai illetőségűnek minősül-e.

A pénzügyi intézmény például az alábbi egyesült államokbeli kapcsolatra utaló jeleket vizsgálja a nyilvántartásaiban szereplő ügyféladatok tekintetében:

Amerikai egyesült államokbeli

  • állampolgárság,
  • lakcím, tartózkodási hely vagy levelezési cím,
  • telefon- vagy mobiltelefonszám,

Az illetőségvizsgálat eredménye alapján a pénzügyi számla:

  • amennyiben egy új ügyfél amerikai adóilletőségéről nyilatkozik, akkor az ügyfél számláját „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla” -ként kezelik (mindaddig, amíg az érintett ügyfél ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz), vagy
  • Nem Jelentendő Számlaként azonosítják.

Előbbi esetben a pénzügyi intézmény az „Egyesült Államoknak Jelentendő Számla”-nak minősített számla adatairól és a számlatulajdonos(ok) releváns adatairól tájékoztatja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), mely

továbbítja ezen adatokat az Egyesült Államok Adóhatósága felé.

***

Források:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400019.tv

Magyarországi pénzügyi intézmények tájékoztatói, nyilatkozatai