Családi vagyontervezés bizalmi vagyonkezeléssel 

Conceptual symbold home made from black and white hands isolated over white background

A bizalmi vagyonkezeléssel rugalmasan, sokrétűen szabályozható a családi vagyon öröklése, befektetése, jótékony vagy közcélú felhasználása.

Külföldön a bizalmi vagyonkezelői szerződések jelentős része un. family trust, amely elsősorban családok, illetve a családok által kijelölt kedvezményezettek javára kezeli a szerződésben elhelyezett vagyont. A bizalmi vagyonkezelési szerződésben elhelyezhető vagyon értékének nincs minimuma, a vagyonkezelés költségeit viszont ki kell termelnie a Kezelt Vagyon hozamának, illetve erre a Vagyonrendelő is biztosíthatja a fedezetet.

Family Trust

A bizalmi vagyonkezelő szerződés Magyarországon adóalany, de ez nem jelenti azt, hogy a Kezelt Vagyon nem állhat több cégből, részesedésből, magán befektetési alapból, special purpose vehicle-ből, attól függően, hogy a Vagyonrendelő ezt hogyan határozta meg vagy milyen jogokat adott a Vagyonkezelőnek, aki a Kezelt Vagyon hozamának maximalizálása érdekében hozhat létre további cégeket, alapítványokat, etc.

A bizalmi vagyonkezeléssel többek között:

 • elkerülhető a vagyon szétaprózódása és elértéktelenedése,
 • elkerülhető az örökösök, utódok elszámolási vitája,
 • bevonható az kedvezményezettek körébe az örökösödési szabályok alapján örökösnek nem számító személy,
 • kizárható vagy korlátozható az arra érdemtelen örökös részesedése,
 • a vagyonrendelő halála után is végrehajtható feltétel rendszerhez lehet kötni az hozzáférést a vagyonhoz.

A családok bizalmi vagyonkezelői szerződés tervezésénél figyelembe kell venni különösen:

 • a kezelendő vagyon típusait, piaci értékét és élettartamát
 • a családtagok létszámát, életkorát, élethelyzetét és jövőbeni terveit
 • a családon kívül kedvezményezettek esetében is az előző pontban felsoroltakat
 • a vagyonkezelőtől elvárt szakértelmet és tapasztalatokat
 • a vagyonkezelőt segítő tanácsadók szerepét
 • a vagyonfelügyelők kinevezésének szükségét
 • a kedvezményezetteket képviselő „board” létjogosultságát

A magyar jogszabályok szerint készített bizalmi vagyonkezelői szerződés 50 évig lehet érvényes, tehát maximum ennyi ideig szabályozható benne a vagyon kezelése. A maximális időtartamra kötött szerződés lejárta után a vagyont az aktuális kedvezményezettek között fel kell osztani és a szerződés hosszabbítására nincs lehetőség. A 50 éves korlát kevésnek tűnhet, de a bizalmi vagyonkezelés létrehozható úgy is, hogy a vagyonrendelő halálával jöjjön létre, a szerződés ebben az estben a vagyonrendelő halála után 50 évig tartható fent.

A kezelt vagyon kiadása a kedvezményezettek részére illeték köteles, a hatályos ajándékozási illeték szabályai szerint. Az egyenes ági rokon és a házastárs kedvezményezettek a jelenlegi szabályok alapján a kezel vagyont további illetékfizetési kötelezettség nélkül kaphatják meg, míg az ebbe a körbe nem tartozó kedvezményezettek az általános szabályok szerint 18% illetéket fizetnek, kivéve a lakóingatlan esetén (9%) és személyi gépkocsi esetén (36%).  A kezelt vagyon hozama az osztalék adózására vonatkozó szabályok szerint adózik, jelenleg 15% SZJA-t és 14% EHO-t (amelyet évente maximum 450 000 ft-ig kell megfizetni).

Family Office

A nagyobb értékű, diverzifikáltabb vagyonú,  nagy létszámú családok vagyonkezelését sok esetben un. single family office vagy multi family office látja el. A family office is bizalmi vagyonkezelés, de lényegesen több aspektusból érinti a család életét.

Egy family office létrehozása következő lépésekből állhat:

 • a családi víziók, célok, értékek meghatározása, a család történetének dokumentálása és a family office működésének megtervezése, szabályozása
 • a napi feladatok meghatározása, a teljesítmény ellenőrzésének és kiértékelésének alapelvei
 • a befektetési politika és a befektetések ellenőrzési szabályainak kialakítása
 • a family office tisztségviselőinek kiválasztása
 • etikai, döntési és vezetési alapelvek lefektetése
 • családon beüli konfliktusok kezelésének alapelvei
 • jogi struktúra megtervezése és kialakítása
 • készenléti tervek készítése haláleset, természeti katasztrófa, válások vagy más a család céljait és értékeit jelentősen  befolyásoló események kezelésére
 • tanácsadó testületek felállítása és működési szabályai