Tényleg extraprofit adó lenne? A cégautóadó részletei 

Egyik korábbi bejegyzésünkben írtunk már arról, hogy a cégautóadó majdnem a duplájára növekedett és ez az emelés az extraprofit adókat tartalmazó kormányrendeletben kapott helyett. Az alábbi bejegyzésben a cégautóadóval kapcsolatos részletszabályokat nézzük át, ezt követően egy másik bejegyzésben pedig részletesebben is megnézzük, hogy milyen egyéb adóterhek merülnek fel egy céges autó esetében.

Egy kis emlékeztető gyanánt a korábbi cikkből, a cégautó után fizetendő adó – a táblázatban is látható módon – majdnem megduplázódott júliustól. E szerint a cégautóadó mértéke 2022. július 1. és 2022. december 31. között az alábbiak szerint alakul (mellette zárójelben a korábban hatályos):

A B C D
1. Teljesítmény (kW) „0”–„4” környezetvédelmi osztályjelzések esetén „6”–„10” környezetvédelmi osztályjelzések esetén „5”; „14–15” környezetvédelmi osztályjelzések esetén
2. 0-50 30 500 (16 500) forint 16 000 (8 800) forint 14 000 (7 700) forint
3. 51-90 41 000 (22 000) forint 20 000 (11 000) forint 16 000 (8 800) forint
4. 91-120 61 000 (33 000) forint 41 000 (22 000) forint 20 000 (11 000) forint
5. 120 felett 81 000 (44 000) forint 61 000 (33 000) forint 41 000 (22 000) forint

 

Cégautóadót kell fizetni azok után a személygépkocsik után, amelyek nem magánszemély tulajdonában állnak, vagy magánszemély tulajdonában állnak, de a személygépkocsik után költséget, értékcsökkenési leírást számoltak el.

A cégautóadót fő szabály szerint negyedévenként, önadózással kell megállapítani a naptári év minden olyan hónapjára, amelyben az adókötelezettség fennáll.

A cégautóadó szempontjából személygépkocsi az Szja tv. szerinti személygépkocsi, ide nem értve a környezetkímélő gépkocsit.

Környezetkímélő gépkocsi

Az elektromos gépkocsi, továbbá a nulla emissziós gépkocsi. Nulla emissziós gépkocsinak az a gépkocsi minősül, amely rendeltetésszerű használata során nem bocsát ki a légszennyező anyagot, környezetvédelmi osztályjelzése: 5Z.

Személygépkocsi

Személygépkocsinak minősül a négy, illetve három gumiabroncskerékkel felszerelt olyan gépjármű, amely a vezetővel együtt legfeljebb nyolc felnőtt személy szállítására alkalmas.

Akkor minősül a cégautóadó alanyának egy társaság, ha

  • magyar rendszámú, pénzügy lízingbe nem adott személygépkocsi tulajdonjogával rendelkezik,
  • a hatósági nyilvántartásban nem szereplő (például külföldi rendszámú) személygépkocsi után költséget számol el,
  • a társaság pénzügyi lízingbe vesz személygépkocsit.

A magánszemély akkor minősül a cégautóadó alanyának, ha

  • a tulajdonában lévő jármű után költséget számol el,
  • magyar rendszámú személygépkocsija után más számol el költséget,
  • a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után költséget számol el,
  • az általa pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi után ő maga, vagy más költséget számol el,
  • a személygépkocsinak, a magánszemélyen kívül társasági tulajdonosa is van.
A kétszeres adózás kizárása

A negyedévre fizetendő cégautóadóból levonható az ugyanarra a személygépkocsira megállapított gépjárműadó a negyedév azon hónapjaira, amelyben a személygépkocsi utáni cégautóadó-, gépjárműadó-kötelezettség egyaránt fennállt. Ennek feltétele, hogy az adóalany a gépjárműadó-fizetési kötelezettségének határidőben eleget tett. Ha a két adó megfizetésére két különböző személy kötelezett, akkor a levonás nem érvényesíthető.