Az otthonról vagy másik országban dolgozó munkavállaló otthon telephelynek minősül-e? 1. rész


Kategória
Munkaügyek

A következő alkalmak során a telephely kérdéskörét vizsgáljuk meg két szempont alapján. Az egyik a helyi iparűzési adó, a másik pedig a társasági adó, valamint a kettős adóztatást elkerülő egyezmények. Előbbi esetében arra keressük a választ, hogy mi történik akkor, ha egy magyar cég a székhelyétől eltérő másik magyar városban tette lehetővé az otthoni munkavégzést munkavállalójának. Utóbbi esetében pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a helyzet akkor, ha ennek a budapesti cégnek a munkavállalója egy másik országban dolgozik otthonról. A kérdéskörök komplexitása miatt a második esetet külön cikkben tárgyaljuk.

A fenti kérdések leegyszerűsítve: a pl. vírushelyzet miatt lehetővé tett otthonról történő munkavégzés esetében a munkavállaló otthona vajon telephelyet keletkeztet-e a vállalkozásnak? És miért fontos ez?

A jobb érthetőség érdekében fontos tisztáznunk mindenekelőtt a home office és a távmunka közti különbséget. Mindezek után, pedig megnézzük, hogy a helyi adókról szóló törvény (a továbbiakban: Helyi adó tv.), hogyan szabályozza a telephely fogalmát. Miért is áll fent a veszélye annak, hogy egy munkavállaló otthona telephelyet keletkeztet.

Távmunka vagy home office?

Sokakban talán úgy élhet az otthoni munkavégzés (home office) fogalma, mint ami egyet jelent a távmunka fogalmával. Fontos leszögezni, hogy ezek nem szinonimák, hanem jelentős különbségek vannak közöttük, melyek kihatással lehetnek az adott helyzet jogi megítélésére is. Ahogy a későbbiekben látni fogjuk a legfontosabb kulcsszavaink a rendszeresség, valamint a munkaidő. Természetesen vannak más kritériumok is, de a cél alapvetően az, hogy ezek mentén egyszerűen tudjuk elválasztani a fenti fogalmakat.

Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. Ha távmunkáról beszélünk, akkor a munkavállaló kötetlen munkaidőben dolgozik. A munkavállaló tudja beosztani az idejét, nagyobb önállósággal végezheti el a munkáltató által kiadott feladatokat. A munkavállaló és a munkáltató már a távmunkára vonatkozó kikötéssel kötik meg a munkaszerződést, tehát már eredetileg is így egyeztek meg a munkavégzésben. Ebben az esetben a rendszerességen van a hangsúly, ami azért fontos, mert pl. a home office esetében a munkavégzés eseti jelleggel történik otthonról.

Itt fontos megragadni a másik különbséget, miszerint a home office esetében a munkavállaló nem dolgozhat kötetlen munkaidőben. A munkavállalónak a munkáltató által meghatározott munkaidőben kell dolgoznia és rendelkezésre állnia. A home office-ban való munkavégzés a munkáltató is elrendelhet, de a munkavállaló is kérheti. A home office, ahogyan a járvány kitörésekor láthattuk, elképesztő gyorsan söpört végig a vállalkozásokon, ami olykor nehéz adózási kérdéseket is felvetett. Ilyen adózási kérdés a tárgyalt témakör is.

Mit mond a Helyi adó tv.?

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). A törvény szerint adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

A törvény meghatározása szerint telephely az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) – függetlenül a használat jogcímétől –, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat. Ezen rendelkezések ismertetése után már látható, hogy az otthonról történő munkavégzés esetén, ha figyelmetlenek vagyunk, akkor sok fejtörést tudunk okozni magunknak és a vállalkozásunknak.

Telephely vagy sem?

A kérdés tisztázására a legegyszerűbb kérdés, hogy a munkavállaló lakása vajon a vállalkozás rendelkezésére áll-e, ott iparűzési tevékenységet folytat-e? Ezért is volt fontos beszélnünk a home office és a távmunka közötti különbségekről. A másik jelentős eltérés még, hogy ki biztosítja a munkavégzéshez szükséges munkaeszközöket pl. laptop, monitor stb. Home office esetében a munkavégzés feltételeit a munkáltatónak kell biztosítania, de ez a távmunka esetében megegyezés tárgyát képezi.

Előfordulhat, hogy a munkavállaló lakása kvázi irodaként funkcionál, tehát felveti a telephely lehetőségét, ha a használata rendszeres, tartós, valamint a munkaeszközök kizárólag a munkavállaló lakásán találhatóak, tehát a munkáltató székhelyén ezeket nem tudja biztosítani. Nyilván vannak még vizsgálati szempontok, azonban a gyakorlatban sem egyszerű ezek meghatározása és elválasztása a home office-tól.

Láthattuk a home office összetevőit, tehát abban az esetben, ha a munkavégzés eseti, egy lehetőségként van a munkaszerződésben (a munkavállaló bármikor bemehet a cég székhelyére dolgozni), valamint a munkaeszközöket a munkáltató biztosítja a munkavállalónak, akkor elég nehéz azt mondani erre, hogy a munkavállaló lakása a munkáltató rendelkezésére állna, és ott iparűzési tevékenységet folytatna, tehát nem áll fenn az a veszély, hogy telephely keletkezne. Elképesztően sok kérdés merülhet még fel, de minősíteni az eseteket csak a részletek birtokában lehet.

Mi lenne, ha…?

A fentiek vizsgálata azért is fontos és érdekes, mert abban az esetben, ha az otthoni munkavégzés miatt telephelynek minősül a munkavállaló lakása, akkor az ezen tevékenységnek köszönhetően keletkezett árbevétel utáni adófizetési kötelezettséget a munkavállaló munkavégzési helye szerinti illetékes önkormányzatnak kell megfizetni, nem pedig a vállalkozás székhelye szerinti önkormányzatnak. Függetlenül attól, hogy az utóbbi esetben a vállalkozás a saját illetékességi területén teljesítette az adófizetési kötelezettségét, az önkormányzat megállapíthatja az adóhiányt, bírságot szabhat ki és az adóhiány után késedelmi pótlékot is megállapíthat. Utóbbi fogalmakat egy korábbi bejegyzésben tisztáztuk, a késedelmi pótlékról pedig külön is beszéltünk.

Kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, vagy segítségre van szüksége? Keressen minket bizalommal.

Tudjon meg többet

a Szolgáltatásokról