Összefoglaló az adótörvények módosításáról2021. május 11-én Varga Mihály pénzügyminiszter törvényjavaslatot nyújtott be az egyes adótörvények módosításáról T/16208. számmal. Ennek részleteit és a várható módosításokat gyűjtöttük össze röviden összefoglalva. Amennyiben a törvényjavaslat elfogadásra kerül, részletesebben is tájékoztatást nyújtunk a változásokkal kapcsolatban. A törvényjavaslat szövege itt elérhető el.
Személyi jövedelemadó

A javaslat egyszerűsíti az egyéni vállalkozók átalányadózásának szabályait. Mentesül a személyi jövedelemadó alól az éves minimálbér felét el nem érő átalányban meghatározott jövedelem, ez azt jelenti, hogy az adózó vállalkozónak az éves minimálbér felééig nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás

2022. júliusától a szociális hozzájárulási adó mértéke 15 százalékra csökken (a jelenlegi 15,5 százalékról), a szakképzési hozzájárulás (a jelenlegi 1,5 százalék) pedig kivezetésre kerül. A munkabért terhelő adók mértéke az előbbiek által 2 százalékkal csökken.

Társasági adó

A társasági adóban átültetésre kerül az adóelkerülés elleni intézkedéseket tartalmazó EU Direktívának az úgynevezett fordított hibrid vállalkozásokra vonatkozó része.

Bevezetésre kerülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó rendelkezések.

Általános forgalmi adó

A javaslat jogharmonizációs céllal megteremti a pénzforgalmi szolgáltatók nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét. A határon átnyúló elektronikus kereskedelem dinamikus növekedése és a 2021. július 1-jétől hatályba lépő, az elektronikus kereskedelemre vonatkozó új áfaszabályok ugyanis szükségessé teszik egy új ellenőrzési eszköz bevezetését.

A javaslat célja, hogy a határon átnyúló fizetésekről rendelkezésre álló pénzforgalmi adatok továbbításával eszközt biztosítson az adóhatóságok számára a határon átnyúló e-kereskedelmi ügyletek utáni áfafizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez.

Jövedéki adó

A jövedéki szabályok területi hatályát megállapító rendelkezések a Brexit szerződésben foglaltakkal összhangban módosulnak.

Adóigazgatás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján székhelyszolgáltatási tevékenységet csak olyan szolgáltató folytathat, amely a felügyeleti szervhez a tevékenységét bejelentette. Az adó- és vámhatóság csak olyan székhelyszolgáltató igénybevételét fogadja el, amely a feltételeknek megfelel. Amennyiben az adózó e feltételnek az állami adó- és vámhatóság felhívása ellenére sem tesz eleget, az adószáma törlésre kerül.

Könyvvizsgálat

A digitális eljárások minél szélesebb körű alkalmazását célzó törekvésekre tekintettel a javaslat törvényi szinten rendelkezik a független könyvvizsgálói jelentések elektronikus aláírásának a lehetőségéről.

Vámigazgatás

A vámjogszabályok módosítása érinti az Európai Unió külső határian elkövetett jogsértésekkel összefüggésben lefolytatott gyorsított eljárás hatékonyabbá tételét, melynek keretében a jogsértést eredményező vámhiány mértéke 50 000 forintról 100 000 forintra emelkedik, megnövelve így a gyorsított eljárás által lefedett esetek számát. A gyorsított eljárás keretében a bírság a helyszínen megfizethető, így gyorsabb és eredményesebb a jogsértések kezelése.