A társasági adóból adható támogatás új rendszereA társasági adóból adható látvány-csapatsport és kulturális célú támogatás kétféle rendszerben működik  2015-től. Az egyikben a megszokott módon, a kedvezményezetteknek közvetlenül kell utalni a támogatást, az új rendszerben a befizetett társasági adóból lehet felajánlani a jogosultak részére támogatást, amit a NAV továbbít nekik.

Az úgynevezett TAO támogatás az adóévben bármikor adható, az adókötelezettség 80 százalékát lehet felajánlani sport, eladó művészet vagy film támogatására. A támogatást jóvá kell hagynia a kompetens szervezetnek és csak a szükséges igazolások kiadása után lehet átutalni a kedvezményezettnek. A kedvezményezettek nyújtanak be támogatási programot a jóváhagyást irányító szervezeteknek, a benyújtott programokból teljes körűen lehet arról tájékozódni, hogy mire fogja felhasználni a támogatást.

 Az új rendszerben a NAV által rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni, hogy melyik kedvezményezett részére ajánlja fel a vállalkozás az esedékes társasági adóelőleg kötelezettségének az 50 százalékát. A támogatásról ezután is meg kell állapodni a kedvezményezettnek és a támogatónak valamint az erről szóló igazolást be kell nyújtani az adóhatóságnak is a bejelentéssel együtt.

Az adóelőleg terhére tett felajánlást évente 5 alkalommal lehet módosítani, az adóelőleg esedékességnek napjáig. Általános feltétel, hogy a bejelentés, rendelkező nyilatkozat beadásának időpontjában nem lehet a cégnek 100 000 forintot meghaladó adótartozása egyetlen adónemen sem!

Az általános szabály szerint december 20-ig fizetendő társasági adó feltöltés 80 százaléka ajánlható fel támogatásként. Ha az adóelőleg és a tao feltöltés terhére felajánlott összeg nem éri el a teljes adókötelezettség 80 százalékát, akkor a maradvány összegről a társasági adóbevallás beadásával egyidejűleg lehet rendelkezni. Ha az 80 százalékos korlátot az adott támogatás túllépi, akkor a különbözetet a következő évre felajánlott összegnek kell tekinteni.