Szellemi termékek adózása |Évközi változások      patent

Jelentősen veszít rugalmasságából és adóelőnyeiből a magyar IP Box Regime. A változások 2016. június 30. után lépnek hatályba, de az eddigi szabályokat még 5 évig alkalmazhatják azok, akik már eddig is használták a jogdíj bevételek adókedvezményeit.

Az OECD tavaly megvizsgált több szellemi termék adókedvezmény rendszert és tizenhármat, közöttük a magyar adókedvezményeket károsnak találta. Ezért „megkérte” az érintett országokat, hogy változtasson a saját adókedvezmény rendszerén, amit Magyarország is végrehajt.

A magyar jogdíj bevétel adókedvezmény rendszere rendkívül rugalmas volt, nagyon széles körben lehetett alkalmazni, sokféle szellemi termék eladásából vagy hasznosításából származó bevétel 50-100 százalékát le lehetett vonni a társasági adó alapjából.

Az új rendszer szűkíti a jogdíj fogalmát: 2016. második felétől csak a szabadalom, a használati minta-oltalom, a növényfajta-oltalom, a kiegészítő oltalmi tanúsítvány, mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma, a szerzői jogi védelemben részesülő szoftver hasznosítási engedélyéből, felhasználási engedélyéből és ritka betegségek gyógyszerévé minősítésből származó bevételt lehet csak jogdíjként elszámolni.

Nem lehet tehát jogdíj bevételként (társasági és iparűzés adó kedvezménnyel elszámolni) a márkanév, a know-how, etc.

Az új szabályok szerint az elszámolható kedvezményt egy arányszámmal kell meghatározni: az immateriális jószág bekerülési értékéből le kell vonni a kapcsolt vállalkozásoknak fizetett összeget és el kell osztani a teljes bekerülési költséggel. Kapott arányszámmal kell összeszorozni a kedvezményeket. Ez a számítás azért került bele a törvénybe, mert az OECD ajánlása szerint a szellemi termék előállításában ténylegesen közreműködő vállalkozások érdemlik meg az adókedvezményeket.