Svájc a forrásadó reformját kezdeményezischweiz fahneA Svájci Szövetségi Tanács konzultációra benyújtott egy törvényjavaslatot hogy bevezesse a „kifizető” elvét a forrásadóra, amelytől a forrásadó bevételek emelkedését várják. 

A  jelenlegi adószabály megengedi svájci cégcsoportoknak, hogy elkerüljék az adózást azáltal hogy a külföldi vállalatokon segíségével finaszírozzák magukat. A kifizető elv lehetővé tenné hogy a forrásadó célzottabb módon legyen összegyűjtve mint most. A forrásadót jelenleg minden befektetetőnek fizetnie kell, beleértve a nyugdíjalapot.

Jelenleg a forrásadó  kell fizetni a kamatjövedelmek, részesedésekből származó jövedelemek, a lottó nyeremények, bizonyos biztosítással kombinált befektetésből származó  jövedelmek után és csak akkor téríthtő vissza, ha a  jövedelmet bevallásra kerül. A forrásadó bevétel összesen 5,9 milliárd frank volt 2013 – ban, amely nagy mértékben összefüggésben volt azzal, hogy  a külföldi kedvezményezettek nagyon sok esetben nem tudtak vagy nem választották a visszatérítés igénylését.

A forrásadó jelenleg az adóalanyok bevételeiből vonják le – például egy svájci vállalat, amely forgalomba hozott kamatozó kötvényre jelenleg a (kamat) kupon bruttó összegének 65 %-át fizet a kedvezményezetteknek és a  35 % adólevonást átutalja a Szövetségi Adó Hivatalnak. Ha a kifizető elve be lenne vezetve, akkor az adós (jelen esetben a svájci vállalat) átutalná a teljes  összeget a kifizetőnek, jellemzően a banknak. A forrásadó  reformja nem lesz végrehajtva addig, amíg az automatikus információs csere nem jön létre a pénzügyi központok nagy részében.