Svájcban sem fenékig tejfel a bizalmi vagyonkezelők (és a pénzügyi szektor) életeAz átlagos hírolvasó úgy gondolhatja, hogy a svájci pénzügyi szolgáltatók, ideértve a bizalmi vagyonkezelőket is, olyan magas szinten fejlett szolgáltatást nyújtanak, hogy a pénzmosási ellenőrzések területén is irányt mutatnak a világnak. Nos, nem egészen ez a helyzet, bár probléma azért nincs, de a világ pénzmosást üldöző szervei számára Svájc is igényelt némi odafigyelést a közelmúltban is.

A hír a következő: Svájc kikerül a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) megerősített nyomonkövetési rendszeréből, miután a FATF legutóbbi nyomonkövetési jelentése a svájci szolgáltatókra irányadó pénzmosás elleni rendszerét a FATF két kulcsfontosságú ajánlása tekintetében a részleges megfelelésről a nagymértékben megfelelésre minősítette át.

A FATF legutóbbi, 2016-os kölcsönös értékelése Svájcról hiányosságokat állapított meg az ország 40 FATF-ajánlásából kilencnek a végrehajtásában. Ezek közül a két legfontosabb a 10. ajánlás volt, amely az ügyfelek személyazonosságának pénzmosási átvilágítás során történő ellenőrzésére, valamint a 40. ajánlás, amely az országok illetékes hatóságai közötti nemzetközi együttműködésre vonatkozik.

A szervezet legutóbbi értékelése viszont már az állapította meg, hogy Svájc jelentős előrelépést tett a pénzmosás elleni törvény 2021 márciusában elfogadott felülvizsgálatával, különösen az ügyfél-átvilágítással kapcsolatban. A felülvizsgált törvény 2023 elején lépett hatályba, végrehajtva a FATF 2016-os svájci pénzmosás elleni reformra vonatkozó ajánlásainak nagy részét, és számos pénzügyi közvetítő számára előírva az ügyfél-átvilágítási és tényleges tulajdonosi bejelentési kötelezettséget.

Svájc a FATF 40 ajánlásából mostanra nyolc ajánlás vonatkozásában minősítette magát megfeleltnek, 29 ajánlást minősített nagymértékben megfeleltnek, hármat pedig részben megfeleltnek. „Az, hogy a FATF, a terület vezető kormányközi szerve elismeri Svájc előrehaladását, fontos eredmény az ország számára” – nyilatkozta a Svájci Szövetségi Tanács. Úgy vélik azonban, hogy további intézkedésekre lesz szükség ahhoz, hogy a FATF következő értékelésének megfeleljenek, különösen a jogi személyek átláthatósága, valamint a társaságok és bizalmi vagyonkezelő társaságok strukturálásával kapcsolatos jogi tanácsadás területén.

Ezen kívül a FATF által meghatározott nemzetközi szabványok is folyamatosan fejlődnek. Az egyik legfrissebb és legátfogóbb felülvizsgálat a jogi személyek átláthatóságára vonatkozó szabvány, amely arra késztette a Szövetségi Tanácsot, hogy javaslatot tegyen a tényleges tulajdonosok nyilvántartásának és a jogi szakmákban végzett, magas kockázatú tevékenységekre vonatkozó átvilágítási követelményeknek a bevezetésére. Az ezekről az intézkedésekről szóló konzultáció 2023. augusztus 30-án kezdődött és 2023. november 29-ig tart. A Szövetségi Tanács 2024-ben nyújtja be a küldeményt a parlamentnek. Tehát a jogi személyek átláthatóságának erősítése és a tényleges tulajdonosi nyilvántartási rendszerben is változások várhatóak a svájci szolgáltatók estében, valószínűleg már 2024-ben.

Svájc következő FATF kölcsönös értékelésére várhatóan 2027-ben vagy 2028-ban kerül sor, amikor az ország pénzmosás elleni rendszerét ismét átfogóan újraértékelik.

A kérdés persze mindig felmerül a világ – de legalábbis a fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező országok – érintett pénzügyi szolgáltatóiban, hogy vajon lehet-e tökéletes a pénzmosási elleni rendszerük, vagy ez egy végtelenségig finomítható rendszer, ahol a szolgáltatók mindig megfigyelés alatt állnak, még a legkorszerűbb ellenőrzési megoldásaik és legjobb szándékaik ellenére is.