Megoldások + Felhasználási területek

A bizalmi vagyonkezlési szerződés (vagy trust) felhasználási területei, létrehozásának céljai szinte korlátlanok. A szerződések főbb tulajdonságai szerint legalább 50 féle trust típust lehet megkülönböztetni. A különbözö típusok előnyeit egy szerződésben is ki lehet használni. Bonyolultabb gazdasági vagy élethelyzet megoldására pedig egy vagyonrendelő több bizalmi vagyonkezelési szerződést is létrehozhat.

Meghatározott hozamú trust

Az ilyen típusú szerződés szerint a vagyonkezelő a kezelt vagyon hozamát egy kijelölt kedvezményezettnek juttatja az élete végéig, a kezelt vagyont pedig egy másik csoportnak különíti el és osztja ki valamilyen ütemterv szerint.

Példa: a vagyonkezelő a kezelt vagyon hozamát a vagyonrendelő házastársának juttatja az élete végéig, míg a kezelt vagyont a vagyonrendelő gyermekei kapják a szerződésben meghatározott életkorban és felosztásban.

Az USA-ban jellemző, hogy a nagyszülők hoznak létre trustokat (akár külön-külön) az unokáik részére. Ezekből a trustokból finanszírozhatják az unokák az oktatási kiadásaikat, illetve a egyetemi éveik alatt a megélhetésüket. A kedvezményezettek gyakran 25-30éves korukig, vagy a nagyszülők haláláig járadékkot kapnak a trustból és általában csak családalapítás után jutnak a kezelt vagyon tőke részéhez.

Tőke felhalmozási és fenntartási célú trust

Ebben a bizalmi vagyonkezelési szerződés típusban a vagyonrendelő nem határozz meg a kedvezményezetteknek rendszeres juttatást és a kezelt vagyon hozama hozzáadódik a tőkéhez. Így a kedvezményezett a szerződés lejártakor a teljes felhalmozott összegre jogosulttá válik. A vagyonkezelőnek viszont szoktak adni jogosultságot arra, hogy a kedvezményezetteknek meghatározott élethelyzetben juttatást adjon – például iskolai vagy egészségügyi kiadásokra, bizonyos kor elérése esetén, etc.

Példa: az amerikai szülők bizalmi vagyonkezelőnek adták át a vagyonunk egy részét, amelynek a kedvezményezettje az egyik felnőtt gyermekük volt. A kedvezményezett csak a megélhetési költségeire kapott rendszeres juttatást, de súlyosan megbetegedett és kérte a vagyonkezelőt hogy fizessen ki a korházi számlát, mert a biztosítása nem fedezte a magas költségeket. A vagyonkezelő megvizsgálta a kifizetések  feltételeit és úgy találta, hogy a korházi számláit is kifizetheti a kedvezményezettnek, mivel a trust egyik célja a kedvezményezett életminőségének fenntartása volt.

Diszkrecionális trust

A szabadrendelkezésű trustot lehet a legrugalmasabban és leghatékonyabban használni, ha a vagyonrendelő szabad kezet, széles jogkört ad a vagyonkezelőnek. A vagyonkezelő döntheti el melyik kedvezményezett, mikor és mekkora összeget kap a kezelt vagyonból vagy a hozamból. Akkor érdemes ezt a szerződésformát használni, ha a vagyonrendelő saját magát jelüli ki vagyonkezelőnek, illetve még nem tudja kijelölni a kedvezményezetteket, de a vagyonrendelést már el akarja végezni.

Visszavonható trust

A trust az angol-szász jogban általában meghatározott idejű és visszavonhatatlan, de a vagyonrendelő kikötheti a szerződésben a visszavonás feltételeit.

A magyar bizalmi vagyonkezelés alapján a vagyonrendelés nem visszavonható, ezért a vagyonrendelő csak akkor kaphatja vissza a vagyont, ha ő az egyedüli kedvezményezett.

A vagyonrendelőnek akkor sem kell illetéket fizetnie, ha kedvezményezettként kap meg vagyont, viszont a vagyonkezelés alatt realizált hozam kifizetése adóköteles.

Jótékony célú trust

A törvény szerint a kedvezményezett nem csak meghatározott személy lehet, hanem meghatározott csoport is. A jótékony célú bizalmi vagyonkezelési szerződésben a vagyonkezelőnek egy meghatározott csoportnak kell juttatni a vagyont és a hozamot. Ez lehet például rászorulók támogatása is, amit a magyar szabályok szerint a vagyonkezelőnek adott a kedvezményezettek kijelolésété lehetővé tevő joggal lehet elérni.

Ezt a típust (is) nagyon részletesen ki kell dolgozni ahhoz, hogy a vagyonkezelő részéről vállalható legyen, azaz biztos legyen benne, hogy  a vagyonkezelési kötelezettségét felelősséggel el tudja látni.

Unit trust

Ez a szerződés típust sokszor használják közös, több szereplős befektetések, projektek finanszírozásának megoldására. A unit trust-ban a vagyonrendelők elhelyezik a befektetéshez, a projekthez szükséges önerőt, majd a vagyonkezelő ebből az összeből megalapítja a projekt társaságot, amely elvégzi a feladatát, realizálja a nyereséget, és osztalékként kifizeti a trust-nak, a vagyonkezelő pedig végelszámolja a projekt társaságot. A trust kedvezményezettjei, akik lehetnek a vagyonrendelők is, pedig megkapják a kezelt vagyont és  hozamát is. A felvázolt feladatok egy erre a célra létrehozott cég is el tudja látni, ha megfelelő szerződés készül a tagok között, viszont a bizalmi vagyonkezelői szerződés sokkal rugalmasabb és biztonságosabb mint a céltársaság működtetése.