Hitel- és tőkeági finanszírozások szervezése

Szakértőnk a megfelelő finanszírozási struktúra kialakítását követően a forrásbevonás megszervezésében is támogatást nyújt a tranzakció előkészítéstől egészen a folyósításig. Elkészíti  a finanszírozók által elvárt tartalmú információs memorandumot és pénzügyi modellt, felveszi a kapcsolatot a bankokkal és potenciális befektetőkkel, értékeli és összehasonlítja a beérkező ajánlatokat, illetve részt vesz az összes fontos tárgyaláson annak érdekében, hogy a tranzakció az ügyfél számára kedvező árazási- és egyéb szerződéses feltételek mellett valósuljon meg.

A finanszírozás megszervezése egy komplex, időigényes folyamat, azonban a pótlólagos forrásokkal lehetővé válik a cég növekedési és akvizíciós stratégiájának megvalósítása, a pénzügyi nehézségekkel, likviditási problémákkal küzdő vállalat stabil pályára állítása, illetve hitelfelvétel esetén még a tőkeköltség is csökkenthető.

Szolgáltatásunk az alábbiakra terjed ki:

  • Üzleti- és pénzügyi terv készítése, pénzügyi mutatószámok számítása és elemzése (a bankok/tőkebefektetők által elvárt formai és tartalmi követelmények mentén)
  • Hitelkérelem, befektetői tájékoztató elkészítése
  • Kapcsolatfelvétel a potenciális bankokkal, tőkebefektetőkkel
  • A beérkező ajánlatok árazási- és egyéb feltételek alapján történő értékelése, az összes szempont mérlegelése alapján javaslat a legkedvezőbb ajánlatot tevő finanszírozási partnerre
  • A teljes folyamat során részvétel a fontos, elsősorban a finanszírozási ajánlat (Term Sheet), illetve a hitel-, biztosítéki- és szindikátusi szerződések tárgyalásán.