Family Office | A legszofisztikáltabb megoldás

Family Office-nak nevezzük azokat a megoldásokat, amelyek általában nagyon tehetős és sok tagot számláló családok hoznak létre a vagyonuk kezelésére. Ezek különböznek a hagyományos vagyonkezelési megoldásoktól, mivel teljes, általában kiszervezett megoldást kínálnak egy gazdag személy vagy család pénzügyinek, befektetésinek és más családi ügyeinek kezelésére is. A Family Office tevékenységébe tartozhat a költség tervezés/gazdálkodás, biztosítások kezelése, jótékonysági célok megvalósítása, családi vállalkozásokat menedzsmentje, öröklés és hagyaték kezelés és adózási szolgáltatások.

Mi az a Family Office?

A nagyobb értékű, diverzifikáltabb vagyonú,  nagy létszámú családok vagyonkezelését sok esetben un. single family office (SFO) vagy multi family office (MFO) látja el. A family office (FO) a bizalmi vagyonkezelés egy olyan koncepciója, amely minden, a vagyontervezés szempontjából lényegesen aspektusból érinti a család életét.

A legegyszerűbb formában az FO egy magán vagyonkezelő tanácsadó struktúra, amely egy nagy vagyonnal rendelkező család számára nyújt szolgáltatásokat. Ezértt nevezhetjük „Single Family Office”-nak (SFO) is ami általában egy család befektetéseinek, az vagyontárgyaiknak, a örökösödésének, a pénzügyi, jogi, adó és egyéb tervezési és a filantróp tevékenységének központi kezelését végzi.

Az SFO nem egy vagyonkezelő cég, bizalmi vagyonkezelési szerződés (trust), magán befektetési alap vagy magánalapítvány,  hanem több, a vagyonkezelési céloknak a legjobban megfelelő entitás és a hozzájuk kapcsolódó szakértői szolgáltatások összessége.

Az MFO egy szakosodott vállalkozás, mint például az AIRON TRUST, amely több személy és család ügyeit irányíthatja, mivel erre megfelelő szaktudással és engedéllyel rendelkezik. A  MFO népszerűsége gyorsan növekszik a fejlett társadalmakban, aminek nagyon sok oka lehet.

A Family Office szolgáltatás alapvető kérdései

Először is ez a szolgáltatás többet jelent, mint a szakértői, adminisztrációs és tanácsadási szolgáltatások megfelelő kombinációját; vannak fontos szakmai kritériumok, amelyeket figyelembe kell venni. Véleményünk szerint az abszolút függetlenség elengedhetetlen. Ha egy SFO vagy MFO a családéval ellentétes motivációval rendelkezik, akkor nem megfelelő szolgáltató az adott család számára. Azok a szolgáltatók, amelyeknek sikerdíjból, kapott jutalékból vagy kapcsolt termék és szolgáltatások értékesítéséből (is) szerezzenek bevételt, képtelenek a függetlenségre, mivel nyereségüket olyan tényezők befolyásolják, amely ellentétes lehet az ügyfelük érdekeivel.

Másodszor a Family Office szolgáltatások  a család és különböző dinamikái, a politikai környezet és családtagok aggodalmainak, félelmeinek mélyreható, sőt intim megértését igénylik . Az ügyfélkapcsolat ilyen mély szintje messze meghaladja azt, amit egy befektetési bank, biztostó vagy bróker cég tud nyújtani. Például egy privát bankár által kezelt magas ügyfélszám ezt teljesen elérhetetlenné teszi; a kapcsolatot ebben a szolgáltatási területen évtizedekben, nem években lehet mérni, ezért a szolgáltatónak szinte az egész életre szól egy-egy ügyfél megbízása.

Harmadszor, a diszkréció rendkívül fontos a legtöbb gazdag család számára. Annak ellenére, hogy minden pénzügyi szolgáltatónak szigorúan követnie kell a pénzügyi, adózási és egyéb adatokra titoktartásra vonatkozó szabályokat, sokszor úgy tűnik, hogy a szigorú titoktartást nehezebb biztosítani a nagyobb szervezetnél, mint egy kisebbnél. Az egymáshoz szorosan kapcsolódó csapatok köré épülő kisebb szervezetek a tapasztalataink szerint hatékonyabban tudjuk kontrollálni a bizalmas információk hozzáférését.

Ezek a kulcsfontosságú kérdések együttesen kizárják a pénzügyi intézményeket és a közvetítőiket abból, hogy „igazi” multi-family office (MFO) megoldást kínáljanak. A nagy szervezetek különösen nehezen találják meg a szolgáltatásokat ezeken a paramétereken belül, mivel saját termékportfóliójuk értékesítésében érdekeltek,  általában az általuk kezelet vagyon összegének növelésén dolgoznak és az ügyfél referensek  lényegesen több ügyfelet kezelnek, mint a kisebb vállalatok tanácsadói.

A family office létrehozásának lépései

A Family Office létrehozása az alábbi lépésekből állhat:

  • a családi víziók, célok, értékek meghatározása, a család történetének dokumentálása és a family office működésének megtervezése, szabályozása
  • a napi feladatok meghatározása, a teljesítmény ellenőrzésének és kiértékelésének alapelvei
  • a befektetési politika és a befektetések ellenőrzési szabályainak kialakítása
  • family office tisztségviselőinek kiválasztása
  • etikai, döntési és vezetési alapelvek lefektetése
  • családon beüli konfliktusok kezelésének alapelvei
  • jogi struktúra megtervezése és kialakítása
  • készenléti tervek készítése haláleset, természeti katasztrófa, válások vagy más a család céljait és értékeit jelentősen  befolyásoló események kezelésére
  • tanácsadó testületek felállítása és működési szabályai
  • szükséges szolgáltatók kiválasztása

***

AAIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Hisszük, hogy a bizalmi vagyonkezelés ma a családi vagyontervezés egyik leghatékonyabb eszköze Magyarországon. Ha tanácsadásra vagy szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy a generáció váltáshoz használt vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban, kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással!