Family Office | A legszofisztikáltabb megoldás

Family Office-nak nevezzük azokat a megoldásokat, amelyek általában nagyon tehetős és sok tagot számláló családok hoznak létre a vagyonuk kezelésére. Ezek különböznek a hagyományos vagyonkezelési megoldásoktól, mivel teljes, általában kiszervezett megoldást kínálnak egy gazdag személy vagy család pénzügyinek, befektetésinek és más családi ügyeinek kezelésére is. A Family Office tevékenységébe tartozhat a költség tervezés/gazdálkodás, biztosítások kezelése, jótékonysági célok megvalósítása, családi vállalkozásokat menedzsmentje, öröklés és hagyaték kezelés és adózási szolgáltatások.

Mi az a Family Office?

A nagyobb értékű, diverzifikáltabb vagyonú,  nagy létszámú családok vagyonkezelését sok esetben un. single family office (SFO) vagy multi family office (MFO) látja el. A family office a bizalmi vagyonkezelés egy olyan koncepciója, amely minden, a vagyontervezés szempontjából lényegesen aspektusból érinti a család életét.

A legegyszerűbb formában a  Family Office egy magán vagyonkezelő tanácsadó struktúra, amely egy nagy vagyonnal rendelkező család számára nyújt szolgáltatásokat. Ezt nevezhetjük “Single Family Office”-nak (SFO) is ami általában egy család befektetéseinek, az vagyontárgyaiknak, a örökösödésének, a pénzügyi, jogi, adó és egyéb tervezési és a filantróp tevékenységének központi kezelését végzi.

A Family Office  nem egy vagyonkezelő cég, bizalmi vagyonkezelési szerződés (trust), magán befektetési alap vagy magánalapítvány,  hanem több, a vagyonkezelési céloknak a legjobban megfelelő entitás és a hozzájuk kapcsolódó szakértői szolgáltatások összessége.

Az MFO (Multi Family Office) egy szakosodott vállalkozás, mint például az AIRON TRUST, amely több személy és család ügyeit irányíthatja, mivel erre megfelelő szaktudással és engedéllyel rendelkezik. A  MFO népszerűsége gyorsan növekszik a fejlett társadalmakban, aminek nagyon sok oka lehet.

A Family Office szolgáltatás alapvető kérdései

Először is a Family Office szolgáltatás többet jelent, mint a szakértői, adminisztrációs és tanácsadási szolgáltatások megfelelő kombinációját; vannak fontos szakmai kritériumok, amelyeket figyelembe kell venni. Először is véleményünk szerint az abszolút függetlenség elengedhetetlen. Ha egy SFO vagy MFO a családéval ellentétes motivációval rendelkezik, akkor nem kínál valódi Family Office szolgáltatást. Azok a szolgáltatók, amelyeknek sikerdíjból, kapott jutalékból vagy kapcsolt termék és szolgáltatások értékesítéséből (is) szerezzenek bevételt, képtelenek a függetlenségre, mivel nyereségüket olyan tényezők befolyásolják, amely ellentétes lehet az ügyfelük érdekeivel.

Másodszor a Family Office szolgáltatások  a család és különböző dinamikái, a politikai környezet és családtagok aggodalmainak, félelmeinek mélyreható, sőt intim megértését igénylik . Az ügyfélkapcsolat ilyen mély szintje messze meghaladja azt, amit egy befektetési bank, biztostó vagy bróker cég tud nyújtani. Például egy privát bankár által kezelt magas ügyfélszám ezt teljesen elérhetetlenné teszi; a kapcsolatot ebben a szolgáltatási területen évtizedekben, nem években lehet mérni, ezért a szolgáltatónak szinte az egész életre szól egy-egy ügyfél megbízása.

Harmadszor, a diszkréció rendkívül fontos a legtöbb gazdag család számára. Annak ellenére, hogy minden pénzügyi szolgáltatónak szigorúan követnie kell a pénzügyi, adózási és egyéb adatokra titoktartásra vonatkozó szabályokat, sokszor úgy tűnik, hogy a szigorú titoktartást nehezebb biztosítani a nagyobb szervezetnél, mint egy kisebbnél. Az egymáshoz szorosan kapcsolódó csapatok köré épülő kisebb szervezetek a tapasztalataink szerint hatékonyabban tudjuk kontrollálni a bizalmas információk hozzáférését.

Ezek a kulcsfontosságú kérdések együttesen kizárják a pénzügyi intézményeket és a közvetítőiket abból, hogy “igazi” multi-family office (MFO) megoldást kínáljanak. A nagy szervezetek különösen nehezen találják meg a szolgáltatásokat ezeken a paramétereken belül, mivel saját termékportfóliójuk értékesítésében érdekeltek,  általában az általuk kezelet vagyon összegének növelésén dolgoznak és az ügyfél referensek  lényegesen több ügyfelet kezelnek, mint a kisebb vállalatok tanácsadói.

 

A family office létrehozásának lépései

A Family Office létrehozása az alábbi lépésekből állhat:

  • a családi víziók, célok, értékek meghatározása, a család történetének dokumentálása és a family office működésének megtervezése, szabályozása
  • a napi feladatok meghatározása, a teljesítmény ellenőrzésének és kiértékelésének alapelvei
  • a befektetési politika és a befektetések ellenőrzési szabályainak kialakítása
  • family office tisztségviselőinek kiválasztása
  • etikai, döntési és vezetési alapelvek lefektetése
  • családon beüli konfliktusok kezelésének alapelvei
  • jogi struktúra megtervezése és kialakítása
  • készenléti tervek készítése haláleset, természeti katasztrófa, válások vagy más a család céljait és értékeit jelentősen  befolyásoló események kezelésére
  • tanácsadó testületek felállítása és működési szabályai
  • szükséges szolgáltatók kiválasztása