Magyar Trust – Megoldások és felhasználási területek

A bizalmi vagyonkezlési szerződés (vagy trust) felhasználási területei, létrehozásának céljai szinte korlátlanok. A szerződések főbb tulajdonságai szerint legalább 50 féle trust típust lehet megkülönböztetni. A különbözö típusok előnyeit egy szerződésben is ki lehet használni. Bonyolultabb gazdasági vagy élethelyzet megoldására pedig egy vagyonrendelő több bizalmi vagyonkezelési szerződést is létrehozhat.

A magyar trust – bizalmi vagyonkezelés – szabályai szerint nem különböztetünk meg bvk szerződés típusokat. Az alább felsorolt szerződés típusokat a főbb tulajdonságaik szerint sorolja be.
Meghatározott hozamú trust

Az ilyen típusú szerződés szerint a vagyonkezelő a kezelt vagyon hozamát egy kijelölt kedvezményezettnek juttatja az élete végéig. A kezelt vagyont pedig egy másik csoportnak különíti el és osztja ki valamilyen ütemterv szerint.

Példa: a vagyonkezelő a kezelt vagyon hozamát a vagyonrendelő házastársának juttatja az élete végéig. Míg a kezelt vagyont a vagyonrendelő gyermekei kapják a szerződésben meghatározott életkorban és felosztásban.

Az USA-ban jellemző, hogy a nagyszülők hoznak létre trustokat (akár külön-külön) az unokáik részére. Ezekből a trustokból finanszírozhatják az unokák az oktatási kiadásaikat, illetve a egyetemi éveik alatt a megélhetésüket. A kedvezményezettek gyakran 25-30éves korukig, vagy a nagyszülők haláláig járadékkot kapnak a trustból és általában csak családalapítás után jutnak a kezelt vagyon tőke részéhez.

Tőke felhalmozási és fenntartási célú trust

Ebben a bizalmi vagyonkezelési szerződés típusban a vagyonrendelő nem határozz meg a kedvezményezetteknek rendszeres juttatást és a kezelt vagyon hozama hozzáadódik a tőkéhez. Így a kedvezményezett a szerződés lejártakor a teljes felhalmozott összegre jogosulttá válik. A vagyonkezelőnek viszont szoktak adni jogosultságot arra, hogy a kedvezményezetteknek meghatározott élethelyzetben juttatást adjon – például iskolai vagy egészségügyi kiadásokra, bizonyos kor elérése esetén, etc.

Példa: az amerikai szülők bizalmi vagyonkezelőnek adták át a vagyonunk egy részét, amelynek a kedvezményezettje az egyik felnőtt gyermekük volt. A kedvezményezett csak a megélhetési költségeire kapott rendszeres juttatást, de súlyosan megbetegedett és kérte a vagyonkezelőt hogy fizessen ki a korházi számlát, mert a biztosítása nem fedezte a magas költségeket. A vagyonkezelő megvizsgálta a kifizetések  feltételeit és úgy találta, hogy a korházi számláit is kifizetheti a kedvezményezettnek, mivel a trust egyik célja a kedvezményezett életminőségének fenntartása volt.

Diszkrecionális trust

A szabadrendelkezésű trustot lehet a legrugalmasabban és leghatékonyabban használni, ha a vagyonrendelő szabad kezet, széles jogkört ad a vagyonkezelőnek. A vagyonkezelő döntheti el melyik kedvezményezett, mikor és mekkora összeget kap a kezelt vagyonból vagy a hozamból. Akkor érdemes ezt a szerződésformát használni, ha a vagyonrendelő saját magát jelüli ki vagyonkezelőnek, illetve még nem tudja kijelölni a kedvezményezetteket, de a vagyonrendelést már el akarja végezni.

Visszavonható trust

A trust az angol-szász jogban általában meghatározott idejű és visszavonhatatlan, de a vagyonrendelő kikötheti a szerződésben a visszavonás feltételeit.

A magyar trust, bizalmi vagyonkezelés alapján a vagyonrendelés nem visszavonható, ezért a vagyonrendelő csak akkor kaphatja vissza a vagyont, ha ő az egyedüli kedvezményezett.

A vagyonrendelőnek akkor sem kell illetéket fizetnie, ha kedvezményezettként kap meg vagyont, viszont a vagyonkezelés alatt realizált hozam kifizetése adóköteles.

Jótékony célú trust

A törvény szerint a kedvezményezett nem csak meghatározott személy lehet, hanem meghatározott csoport is. A jótékony célú bizalmi vagyonkezelési szerződésben a vagyonkezelőnek egy meghatározott csoportnak kell juttatni a vagyont és a hozamot. Ez lehet például rászorulók támogatása is, amit a magyar szabályok szerint a vagyonkezelőnek adott a kedvezményezettek kijelolésété lehetővé tevő joggal lehet elérni. A magyar trust sajnos nem lehet jótékony célú.

Ezt a típust (is) nagyon részletesen ki kell dolgozni ahhoz, hogy a vagyonkezelő részéről vállalható legyen, azaz biztos legyen benne, hogy  a vagyonkezelési kötelezettségét felelősséggel el tudja látni.

Unit trust

Ez a szerződés típust sokszor használják közös, több szereplős befektetések, projektek finanszírozásának megoldására. A unit trust-ban a vagyonrendelők elhelyezik a befektetéshez, a projekthez szükséges önerőt. Majd pedig a vagyonkezelő ebből az összeből megalapítja a projekt társaságot, amely elvégzi a feladatát, realizálja a nyereséget, és osztalékként kifizeti a trust-nak. A vagyonkezelő pedig végelszámolja a projekt társaságot.

A trust kedvezményezettjei, akik lehetnek a vagyonrendelők is, pedig megkapják a kezelt vagyont és  hozamát is. A felvázolt feladatok egy erre a célra létrehozott cég is el tudja látni, ha megfelelő szerződés készül a tagok között. Viszont a bizalmi vagyonkezelői szerződés sokkal rugalmasabb és biztonságosabb mint a céltársaság működtetése.