Bizalmi vagyonkezelési szolgáltatások

Az AIRON TRUST MNB engedéllyel rendelkező bizalmi vagyonkezelő vállalkozásként végezi teljes körű bizalmi vagyonkezelési szolgáltatásait. Munkatársaink évtizedes tapasztalattal rendelkeznek a nemzetközi adótervezés területén, amelyben hatalmas jelentősége van nemzetközi bizalmi vagyonkezelői szerződéseknek, a trust-oknak. A magyar „trust” megjelenése új dimenziót nyitott a vagyonkezelés, vagyontervezés területén, amelyhez cégünk professzionális szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek.

A vagyonrendelők megbízhatnak a bizalmi vagyonkezeléssel un. bizalmi vagyonkezelő vállalkozást, illetve magánszemélyt vagy jogi személyt is. A magánszemélyek és jogi személyek egy szerződést kezelhetnek és a feladatok ellátását ingyen vagy ellenszolgáltatásért is. A nem bizalmi vagyonkezelő vállalkozás szerződését nem kell bejelenteni az Magyar Nemzeti Banknak, ami hatóságként a bizalmi vagyonkezelői szerződések nyilvántartását vezeti. Az MNB hatósági bizonyítványt ad ki a bejelentett szerződésekről.

A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás működési feltételei

Az AIRON TRUST rendelkezik MNB engedéllyel, így bizalmi vagyonkezelő vállalkozásnak minősül. A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás korlátlan számú szerződést köthet és a kezelt vagyonok aktuális értéknek a 20 százalékát elérő pénzügyi biztosítékkal kell rendelkeznie. A pénzügyi biztosíték maximális összege 1,5 millárd forint, ami lehet banki letét, bankgarancia, illetve felelősség biztosítás. Cégünk felelősség biztosítással rendelkezik és összegkorlát nélkül vállalhat bizalmi vagyonkezelést.

A bizalmi vagyonkezelő vállalkozások engedélyezési feladatait az MNB végzi, de a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások nem tartoznak az MNB által felügyelt intézmények közé. Az MNB viszont minden évben megvizsgálja a cég kötelező bejelentése alapján, hogy az engedélyezési feltételeknek megfelel-e a vállalkozás.

Vállalkozásunk rendelkezik a törvényi előírásoknak megfelelő számú és végzettségű jogász, közgazdász és könyvvizsgáló kollégával, megfelelő informatikai rendszerrel, az előírt saját tőkével és pénzügyi biztosítékkal.

A bizalmi vagyonkezelő vállalkozással kötött szerződés

A szerződés kötés folyamata az ügyfél igényeinek, céljainak, lehetőségeinek felmérésével kezdődik és a szerződés struktúra tervezésével folytatódik. A tervezés folyamata általában több találkozót igényel, néha több hét alatt véglegesítjük a szerződés struktúráját, a kapcsolódó egyszeri és folyamatos feladatokat, költségeket, adókötelezettségeket. A szerződés a körültekintő tervezés után 2-4 munkanap alatt elkészítjük és a vagyonrendelővel megállapodott időpontban hatályosítjuk.

A bizalmi vagyonkezelő vállalkozás maga vezeti a vagyonkezelési szerződései nyilvántartását.

A hatályba lépett szerződésnek adószámot kell igényelnünk és azonnal meg szoktuk kezdeni a vagyonkezeléshez kapcsolódó feladatokat is. Ilyen feladatok a bankszámla, értékpapír számla megnyitása, cégbírósági és földhivatali ügyintézés, a könyvelés megnyitása, szabályzatok elkészítése.

A bizalmi vagyonkezelő hasznosítási kötelezettsége és folyamatos feladatai

A vagyonrendelőnek a szerződésben kell kikötnie a kezelt vagyon hasznosítási feltételeit. A szerződés tartalmazhat pontosan meghatározott befektetési feladatokat, illetve általánosan megfogalmazott befektetési politikát is ki lehet alakítani, amelyet a vagyonkezelőnek követnie kell. Vagyonkezelőként megfelelő körültekintéssel kell eljárnunk a befektetési célok, illetve a befektetési politika elfogadás során, hogy az ne legyen ellentétes a Bvk törvényben foglalt hasznosítási kötelezettség előírásaival.

A bizalmi vagyonkezelő feladatait a szerződésben célszerű részletesen szabályozni. A feladatok körét a kezelt vagyon formája határozza meg, ezért körültekintően kell megállapítani a különböző vagyonelemekhez kapcsolódó feladatokat.

Más és más feladatai vannak a vagyonkezelőnek ha a kezelt vagyon pénz vagy likvid értékpapír, ha ingatlan, ha szellemi termék, ha követelés és ha működő vállalkozás nem likvid részesedése.

A feladatok végrehajtásáról a vagyonrendelő, a kedvezményezett, illetve az általuk kijelölt harmadik személy is kaphat vissza igazolást, jelentést. A feladatok végrehajtásában a bizalmi vagyonkezelőt nem utasíthatja a vagyonrendelő és a kedvezményezett sem, kijelölhetnek un. vagyonfelügyelőt (protector) akinek ellenőrzési, jóváhagyási jogokat lehet adni.

A kezelt vagyon értékétől és formájától, illetve a befektetési céloktól függően előfordulhat, hogy a vagyonkezelést csak külső, az adott speciális befektetési területen tapasztalattal rendelkező tanácsadó bevonásával vállaljuk el.

Számvitel, könyvelés, riportolás

A kezelt vagyon önálló könyvelése, számvitele van és a bizalmi vagyonkezelőnek a könyvelési feladatokat is el kell látnia. A társasági és iparűzési adóbevallásokat évente egyszer kell elkészíteni és beadni az illetékes adóhatóságnak. Ezen felül adóbevallást, illetve illeték bejelentés kell készíteni a hozam és a vagyon kiadásakor. A kezelt vagyonnak éves beszámolót is kell készíteni, de ennek a tartalma nem publikus, tehát nem kell közzétenni.

A kezelt vagyon beszámolóját könyvvizsgálóval akkor kell ellenőrizni, ha az árbevétele meghaladja az 300 millió forintot. Ez a gyakorlatban kis valószínűséggel fordul elő, mivel a kezelt vagyonnak javarészt pénzügyi, illetve egyéb bevételei vannak.

A kezelt vagyon formájától, a vagyonkezelő céljaitól, a szerződő felek információ igényétől függően érdemes kialakítani valamilyen rendszerességű és részletességű jelentés készítési szabályt.