Könyvelés és jelentés készítés

A folyamatosan változó magyar számviteli törvény és a vonatkozó adótörvények előírásainak megfelelő nyilvántartások vezetése mellett nagy hangsúlyt fektetünk a könyvvitel technikai fejlesztésre és a minőség ellenőrzésére. Úgy szeretjük végezni a könyvelési feladatokat, hogy az ügyfelünk ne szükséges rossznak, hanem értékes információbázisnak tekintse a számviteli és adózási kötelezettségeit.

Elemezzük ügyfeleink hozzánk kiszervezett munkafolyamatait, hogy azokat a leghatékonyabban tudjuk elvégezni megfelelő technikai és szakmai háttérrel.

A törvényekben meghatározott feladatokon túl vállaljuk vezetői-riportok készítését is, az ügyfelek igényei szerinti szoftverrel (Cognos, Hyperion, etc) és nemzetközi számviteli előírások (IFRS, US-GAAP) alapján.

A könyvelési feladatokhoz tartoznak, többek között:

  •  az éves, negyedéves vagy havi adó bevallások elkészítése és adóhatósághoz történő benyújtása az egyes adónemekben,
  • a vállalkozások által, a törvényi előírások szerint  kötelezően elkészítendő jelentések elkészítése és benyújtása a  hatóságokhoz és/vagy szervezetekhez,
  • kötelező pénzügyi jelentések elkészítése benyújtás és kötelező könyvvizsgálat céljából – igény szerint angol nyelven is – együttműködve a könyvvizsgálókkal,
  • a bérszámfejtés, adófizetési értesítő a fizetendő közterhekről, összegükről, határidőkről és bankszámla számokról.