Purpose Trust – célhoz rendelt bizalmi vagyonkezelési szerződésAz angol jog szerinti purpose trust egy olyan bizalmi vagyonkezelési szerződés, amelyet a vagyonrendelő egy vagy több meghatározott célra hoz létre. Ez különösnek tűnhet, az angol jog szerint a trust kedvezményezettje legalább egy személynek kell lennie. 

A hagyományos trusttal ellentétben a purpose trustnak nincsenek kedvezményezettjei. Ezt a típusú bizalmi vagyonkezelési szerződést meghatározott célra, illetve célokra lehet létrehozni. A purpose trustok külföldön technikailag ugyan olyanok, mint a hagyományos trustok. Általában a purpose trustot jótékonysági célúnak tekintik, de több országban nem csak jótékony célra hozható létre. 

Főbb ismérvek 

A purpose trust-nak tehát nincs kedvezményezettje. Viszont van egy jó azonosítható tárgya, célja,  amit meg kell nevezni a szerződésben. A szerződés tárgya, illetve célja nem lehet ellentétes a közrenddel, valamint észszerűnek és megvalósíthatónak kell lennie.  

A purpose trustot általában több vagyonkezelő irányítja és a cél összetettségétől függően további szervezeti egységei is lehetnek. A vagyonfelügyelő (protector) kinevezése is több országban kötelező előírás, bizonyos feltételek teljesülése esetén. 

Mikor érdemes használni?

A jótékony célra létrehozott szerződést használják például közadakozásból megvalósuló projekt finanszírozására. Létezik olyan formája is ennek a trust típusnak, amelyben a köz és a magáncél is egyszerre megjelenik és így nem minősül kizárólag jótékonysági célúnak. 

A nem jótékony célra létrehozott szerződéseket használják például az un. „orphan” struktúrák létrehozásában a vállalati finanszírozás, M&A tranzakciók területén.  

Nemrégiben pedig olvashattunk a Patagonia outdoor ruházati márka tulajdonosáról, aki a szavazatra joggal rendelkező részvényeit adta át egy purpose trust-nak, hogy a vállalat által fizetett osztalékból fontos társadalmi célokat finanszírozzanak.  

Egy családi vállalkozás esetében ezzel a megoldással biztosíthatja a vagyonrendelő hogy a család továbbra is részesedjen a vállalkozás nyereségéből, de ne tudja eladni a részvényeket és fennmaradjon az alapító által meghatározott célok finanszírozása. 

Itthon hogyan? 

A magyar jogszabályok alapján nem lehet purpose trustot létrehozni, mert a bizalmi vagyonkezelési szerződésnek kell hogy legyen kedvezményezettje. A bizalmi vagyonkezelési szerződés ettől függetlenül tartalmazhat olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a vagyonkezelőnek hogy adakozzon jótékony célra a kezelt vagyon terhére. Ugyancsak engedélyezheti a vagyonrendelő az alapítványok létrehozását. 

*** 

Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Elkötelezettek vagyunk a családi vállalkozások zökkenőmentes generációváltásának támogatása iránt. Hisszük, hogy a bizalmi vagyonkezelés ma a családi vagyontervezés egyik leghatékonyabb eszköze Magyarországon. Ha tanácsadásra van szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy a generáció váltáshoz használt vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban, kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással.