„Non ce l’ho il pistacchio”, avagy a pisztácia kifogyott, de itt van helyette az olasz trustOlaszországban a már korábban is tárgyalt kontinentális jogrendszer van és nincs olasz trust. A nemzetközi tranzakciók számának növekedésével azonban a common law országokban kialakult és továbbfejlesztett intézmények – például a trustok – iránti érdeklődés is egyre nagyobb, amelyeket Olaszországban számos célra használnak, például ingatlantervezésre. Legutóbb tárgyaltuk a Hágai Egyezményt és ennek alkalmazására kiváló példa a most következő olasz szabályozás.

Bár a trustot az olasz polgári jog nem szabályozza átfogóan, Olaszországban elismerik a külföldi jog által létrehozott trustokat, mivel Olaszország ratifikálta a trustokra alkalmazandó jogról és elismerésükről szóló, korábban két részletben is tárgyalt hágai egyezményt (első rész, második rész). Ezenkívül az olasz adójog konkrét rendelkezéseket is tartalmaz a trustok adóztatására vonatkozóan, és ehhez kapcsolódóan az adóhatóság is átfogó iránymutatást adott ki. Továbbá, egy külön jogszabály is foglalkozik a fogyatékkal élők javára létrehozott trustokkal is.

A trustok elismerése Olaszországban

Ahogyan már említettük, az olasz polgári törvénykönyv nem szabályozza átfogóan a trustokat (olasz trust), de a külföldi törvények által szabályozottakat a Hágai ​​Egyezmény értelmében elismerik Olaszországban. Ezért az alkalmazandó jogot a vagyonrendelő választhatja meg. Azonban fontos, hogy Hágai ​​Egyezmény 2. cikkének (1) bekezdése értelmében a trust vagyonelemeit „a vagyonkezelő ellenőrzése alá kell helyezni”. Az olasz ítélkezési gyakorlat akkor hivatkozik erre a rendelkezésre, amikor a vagyonrendelőnek túl nagy hatalmat biztosítanak a truston belül, ami pedig a Hágai ​​Egyezmény értelmében nem ismerhető el.

A trustok alkalmazásának leggyakoribb okai Olaszországban

A trustok alkalmazása az elmúlt években jelentősen megnövekedett Olaszországban, köszönhetően az egyre tisztább jogi és adózási körülményeknek, valamint a fentebb említett adózási iránymutatásoknak.

Ahogyan már említettük korábban is, a rugalmasságuknak köszönhetően a trusztok itt is igen hatékony eszközök, amelyek lehetővé teszik az egyének számára akár olyan célok elérését is, amelyek egyébként nem lennének megvalósíthatóak olasz jogi személyeken vagy hagyományos intézményeken keresztül. A trustok többféle célra is használhatók, például:

 • a családi vagyon kezelése és védelme a váratlan családi eseményekkel vagy a rokonok közötti viszályokkal szemben;
 • kiskorúak, cselekvőképtelenek vagy fogyatékkal élők védelme;
 • egy vállalkozás sikeres generációváltásának megszervezése; és
 • garanciaalap eszközként is szolgálhat.

Hogy részletesebben megnézzük az egyik fenti pontot, generációváltáskor a trustokat gyakran használják a következőkre:

 • biztosítja a szakszerű irányítást ott, ahol a leszármazottak nincsenek felkészülve a vállalkozás átvételére;
 • gondoskodik arról, hogy csak azok a leszármazottak vegyenek részt a vállalkozás irányításában, akiknek tényleg van kedvük és a képességeik is megvannak hozzá;
 • segít elkerülni, hogy a leszármazottak túl korán túl sok pénzt kapjanak;
 • segít elkerülni a családi vagyon vagy éppen a családi vállalkozás szétaprózódását;
 • megakadályozza a részvények átruházását nem vér szerinti rokonokra;
 • megvédi a leszármazott érdekeit a hitelezőkkel és a volt házastársakkal szemben; és
 • biztosítja a tulajdonjogi kérdéseket akkor is, ha a leszármazott cselekvőképtelenné válik.

Adózási szempontból az trustok tekintetében a legfontosabb adók a következők:

 • örökösödési és ajándékozási illeték; és
 • jövedelemadó.

Ahogy láthattuk, a külföldi jog által szabályozott trustokat a Hágai ​​Egyezmény alapján ismerik el Olaszországban, és széles körben használják ingatlantervezési célokra. A vonatkozó adózási kérdéseket konkrét jogszabályok, valamint az adóhatóság átfogó iránymutatásai pontosították.

Kaplan, Alon. Trusts in Prime Jurisdictions. Available from: VitalSource Bookshelf, (5th Edition). Ingram Publisher Services UK- Academic, 2019.