Mikor kell a vevő adószámának szerepelnie a számlán?Az ÁFA törvény határozza meg a számlák egyes kötelező tartalmai elemit. A törvény értelmében az alábbi esetekben kötelező feltüntetni a vevőnk adószámának első 8 számjegyét (nem a magánszemély adóazonosító jelét) a kiadott számlánkon:

1) a belföldi fordított adózás alá  eső ügylet esetén,

2) az Áfa törvény szempontjából területi hatályon kívülinek  minősülő, külföldre nyújtott olyan szolgáltatás esetén, ahol a külföldi igénybe  vevő a teljesítési hely országában igénybe vevőként forgalmi adó fizetésére kötelezett,

3) az Áfa törvény 169. § db) pontjából következően a Közösségen belüli termékértékesítés  esetén (ilyenkor a másik tagállambeli vevő közösségi adószámát kell vevői adószámként  szerepeltetni a számlán),

4) ha a számlában áthárított adó a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője,  szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú  letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön.

Nem kell viszont az adószámot feltüntetni  az olyan, legalább 2 millió forint áthárított áfát tartalmazó számlákon: amelyek  esetén a számla befogadója nem áfa-alany (mert például gazdasági tevékenységet  nem folytató magánszemély), vagy pedig külföldi, belföldön nyilvántartásba nem    vett adóalany, vagy ha a legalább 2 millió forint áthárított áfát tartalmazó számla kibocsátója  olyan adóalany, amely belföldön nem letelepedett, csak áfa regisztrációval rendelkezik  Magyarországon.

Egyéb esetekben nem kötelező a számlán feltüntetni a vevőnk adószámát, de fel lehet. Olyan esetekben, amikor törvényi kötelezettség nélkül lett az adószám feltüntetve a számlán, az nem válik a számlaa kötelező tartalmi elemévé, nem lehet kötelezni a számla kiadóját  módosításra, ha például el lett írva az adószám. Eltérő megállapodás hiányában a számlát befogadó vállalkozás sem  kötelezheti az partnerét az adószám feltüntetésére.