Mikor adómentes a kezelt vagyon hozama?A kezelt vagyon a társasági adó alanya és a kezelt vagyon hozama az általános szabályok szerint adóköteles. 2020-tól kezdve a társasági adó törvény tartalmaz egy olyan kedvezményt, amely akár adómentessé teheti a kezelt vagyon hozamát. 
A hatályos társasági adó szabályok szerint a kezelt vagyon pénzügyi tranzakcióin elért hozama adómentes három feltétel teljesülése esetén: 
 • a kezelt vagyonnak csak pénzügyi jellegű bevételei vannak az adott évben, 
 • a vagyonrendelők kizárólag magánszemélyek, 
 • és a kedvezményezettek is kizárólag magánszemélyek. 
Pénzügyi jellegű bevételnek számít különösen: 
 • kamat 
 • osztalék 
 • árfolyam nyereség  
 • követelés hasznosításából származó bevétel 

Gondolhatjuk, hogy ezeket a feltételeket könnyű betartani az adómentességhez. De az ördög a részletekben, pontosabban a számviteli törvény előírásaiban rejlik. 

Azt, hogy milyen bevétel minősül az adóalany értékesítései nettó árbevételének, egyéb bevételének vagy pénzügyi bevételnek a számviteli törvény határozza meg.  

A kezelt vagyonnak általában nincs árbevétele, de lehet, ha például ingatlan ad bérbe. Lehet viszont a kezelt vagyonnak egyéb bevétele.

Egyéb bevétel például: 
 • a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket, 
 • a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, behajtási költségátalányok, kártérítések, sérelemdíjak összegét, 
 • a behajthatatlannak minősített – és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt – követelésekre kapott összeget. 
Illetve egyéb bevételként kell kimutatni és kezelt vagyonnál is előforduló bevételek még: 
 • az egyes céltartalékok összegének felhasználását (csökkenését, megszűnését); 
 • az egyes támogatások, juttatások összegét; 
 • az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor; 
 • az immateriális jószág, a tárgyi eszköz értékesítéséből, átadásából származó bevételt az értékesítéskor, az átadáskor; 
 • a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt – tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó – összeget; 
 • a követelés eredeti jogosultjánál – ha a követelésre korábban értékvesztést számolt el – a követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeget; 
 • a nyereség jellegű kerekítési különbözetet; 
 • a tartozásátvállalás során harmadik személy által – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik; 
 • a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci – illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti – értékét; 
 • a bizonyos feltételekkel a halasztott bevételként elhatárolt negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben leírt összeget. 

Könnyen előfordulhat, hogy a kezelt vagyon akár 1 forint késedelmi kamat bevétele miatt a teljes pénzügyi bevétele adóköteles lesz. 

*** 

Többet is szeretne megtudni a témáról vagy érdekli a bizalmi vagyonkezelési szerződések adózása? Professzionális tanácsadással tudunk a segítségére lenni. Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Tanácsadásra van szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy más vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban? Kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással.