Mekkora adókiesését okoznak az államnak az offshore cégek?Az offshore cégek elleni harc egyik indoka a káros adóverseny, amit a nulla vagy alacsony adóterhelés gerjeszt. A adóparadicsomokban bejegyzett cégek állítólag – egy szenior szenátor, President Obama jóbarátja szerint – 100 milliárd USD adókiesését okoznak évente az Egyesült Államoknak. Magyországon az adóelkerüléssel miatti adókiesés- egy 2007. évi MNB tanulmány szerint – a GDP 7,5%-ának megfelelő összeg, amely 2008-ben kb. 2 000 milliárd forint volt. Mindkét adattal, véleménnyel lehetne vitatkozni.

Az USA adókiesését nem nehéz cáfolni, illetve megkérdőjelezni a hitelességét. A 100 milliárd USD adóösszeg a legmagasabb (35%) amerikai adókulccsal számolva, kb. 286 milliárd USD adóalapon képződik. Ha egy aránylag alacsony, de az USA-ban szokásos 5%-os tőkearányos megtérüléssel számoljuk a 286 milliárd USD éves eredményhez szükséges tőkét, akkor egy olyan nagy számot kapunk (5 715 milliárd USD), amely az USA 2008 évi becsült GDP összegének (14 260 milliárd USD) közel 40 százaléka. Nagyobb tőkearányos megtérülésnél ez a százalék alacsonyabb, de még akkor is eléggé megkérdőjelezhető. Egyes becslések szerint Svájcban összesen 2-3 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek offshore számlákon, így egyre kétségesebb, hogy az amerikai adóalanyok rendelkeznek akkora tőkével adóparadicsomokban, amely ilyen mértékű adókiesést okozhat az USA költségvetésének. 

Annak ellenére, hogy hazánk is szigorított az offshore cégek használatának szabályain, nem igazán lehet olyan tanulmányt vagy adatit fellelni, amely megbecsülné az adóparadicsomi cégek által okozott adókiesés összegét.

Az MNB 2007-ben megjelent tanulmánya az adócsalásokkal egy kalap alá veszi az adótervezést is, mint adókiesést okozó tevékenységet, de nem számszerűsíti az ebből fakadó kárt. A tanulmány a GDP 7,5%-ban határozza meg az adóelkerüléssel, adócsalással és adótervezéssel kieső ÁFA-t, valamint a munka és tőkejövedelmek adóját. Ha elfogadjuk a tanulmány állítását, akkor – általam számszerűsítve – 2008 évben kb. 612 milliárd forintnyi kárt okozott az ÁFA csalás, 1 381 milliárd forintnyi adót nem fizettek be a munkajövedelmek (fekete és szürke foglalkoztatás) és 4 milliárdnyit a tőkejövedelmek után.

Az offshore cégek Magyarországon is elsősorban a tőkejövedelmek adótervezésére használatos, ezért az általuk vélten vagy valósan okozott adókiesés nem tűnik „nemzetgazdasági jelentőségű” összegnek. Bár pontos adatok nincsenek.