Külföldre költözik a cégem?Egy új uniós irányelv, amely Magyarországon 2023. január 1-től lép hatályba, lehetővé teszi, hogy egy itthon bejegyzett társaság jogi személyiségének megőrzése mellett megváltoztathassa társasági formáját és áthelyezhesse székhelyét egy másik uniós tagállamba anélkül, hogy itt meg kellene szűnnie és a másik tagállamban új társaságot kellene alakítania a tulajdonosoknak. Így lehet egy Kft.-ből egy lépéssel GmbH.  

Jelenleg, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a külföldi (EU-s) vizekre evezni kívánó társaságoknak.

  • Lehetőség van a társaság tényleges üzletvezetési helyének egy másik EU-s tagállamba történő áthelyezésére, ebben az esetben a társaság bár megőrzi magyar Kft. elnevezését, de a tényleges üzletvezetés helye szerinti jog, így adójog alá fog tartozni, ennek minden előnyével és hátrányával.  
  • További lehetőség a társaság jogutód nélküli megszüntetése a származási országban, majd új társaság alapítása a fogadó tagállamban.  
  • Végül létező módszer még a két társaság határokon átnyúló beolvadással történő egyesülése. Ez utóbbi esetben szükséges egy új társaság alapítása a fogadó országban, amelybe a székhelyét áthelyező társaság beolvad. A határon átnyúló beolvadás több adózási előnnyel is jár és az EU jogszabályok az átalakulást önmagában is adómentessé teszik. Hátránya, hogy ez a fajta beolvadás jelenleg jelentős költségekkel, adminisztrációval és 6-8 hónapos átfutással jár. 
Az új EU irányelv célja:

a letelepedés szabadságának biztosítása, tehát egy adott tagállam gazdasági társasága jogosult átalakulni egy másik tagállamban elfogadott társasági formává, amennyiben az átalakulás és a társaság működése megfelel a fogadó állam szabályainak. 

A határon átnyúló átalakulásban nem vehetnek részt:

  • végelszámolás, vagy egyébként vagyonfelosztás alatt álló társaságok, továbbá
  • a tagállamok döntése alapján bármely fizetésképtelenségi eljárás alatt álló gazdasági társaságok.

Ezen felül a határon átnyúló átalakulást megelőzően az illetékes cégbíróságnak igazolást kell kiadnia, hogy az adott átalakulás, nem a munkavállalók jogának csorbítását, társadalombiztosítási járulékfizetési, vagy az adófizetési kötelezettség elkerülését szolgálja. 

Ez a formaváltás adózási szempontból a határon átnyúló beolvadás adóelőnyeit is biztosítja, valamint a „költöző” társaság a választásával barátságosabb adózási környezetbe kerülhet.