„Sose lopj olyantól, aki gyorsabban fut nálad” – Az amerikai korrupciós szabályozásrólA mai alkalommal más vizekre evezünk, mivel megismerkedünk a korrupció elleni harc egyik nagyágyújával, az amerikai FCPA-val, azaz a Foreign Corrupt Practices Act-tel és ennek szereplőivel is. Következő alkalommal pedig egy másik szép rövidítéssel fogunk találkozni, nevezetesen az amerikai FATCA-val, vagyis a Foreign Account Tax Compliance Act-tel.

A külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvény és az intézmények

Az amerikai Kongresszus 1977-ben léptette életbe az U.S. Foreign Corrupt Practices Act-et (a továbbiakban: FCPA), amely válasz volt az amerikai vállalatok általi, külföldi hivatalnokok körében elterjedt megvesztegetésekre. A törvénytől azt várták, hogy majd megállítja, vagy legalábbis visszaszorítja a korrupt tevékenységeket, magatartásokat. Sok reményt fűztek még ahhoz is, hogy létrehoz majd egy olyan vállalkozói réteget, ahol becsületes vállalkozások vannak, ezzel összefüggésben a nyilvánosságnak visszaadja a bizalmat, valamint integrálja a piacot. Az FCPA mind korrupcióellenes, mind számviteli rendelkezéseket is tartalmaz. A megvesztegetés ellenes rendelkezések tilalmakat tartalmaznak

 • mind az amerikai személyeknek és vállalkozásoknak,
 • mind a külföldi vállalatoknak abban az esetben, ha az Egyesült Államok tőzsdéin jegyzett értékpapírjaik vannak.

Az utóbbi mondatrészt nagyon fontos kiemelni, hiszen ezáltal válik érthetővé, hogy miért vizsgálódhatott és járhatott el az amerikai Igazságügyminisztérium (DOJ – Department of Justice), valamint az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC – Securities and Exchange Commission) több államon keresztülívelő korrupciós bűncselekménnyel kapcsolatban.

A számviteli rendelkezések a pontos, folyamatos könyvelést és nyilvántartást követelik meg, valamint előírják, hogy megfelelő belső számviteli ellenőrzések legyenek kidolgozva.

A számviteli szabályok tiltják az egyéneknek és a vállalkozásoknak, hogy

 • tudatosan meghamisítsák a jegyzőkönyveket és nyilvántartásokat vagy
 • tudatosan megkerüljék a belső kontrollrendszert.
Az Igazságügyi Minisztérium és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet is osztja azt a gondolatot:

az FCPA végrehajtóható jogszabály és elkötelezettek amellett, hogy harcoljanak a külföldi vesztegetési cselekmények ellen. Ezen erőfeszítés egyik legfontosabb összetevője az emberek edukálása a DOJ és a SEC személyzete által készített „idegenvezető” segítségével, annak érdekében, hogy

 • a vállalkozások és a magánszemélyek megkaphassák a szükséges információkat, továbbá,
 • hogy segítsen nekik betartani a törvényt, végül pedig,
 • hogy felderítsék és megelőzzék az FCPA megsértését.

 

A SEC kiderítette, hogy több mint 400 amerikai vállalat fizetett több százmillió dolláros kenőpénzt a külföldi kormányzati tisztviselőknek, hogy a tengerentúlon üzleteket biztosítsanak a számukra.

A SEC arról is beszámolt, hogy a vállalatok titkos, ún. „megvesztegetési alapokat (slush funds)” használtak annak érdekében, hogy abból illegálisan kampányokat finanszírozzanak az Egyesült Államokban, valamint korrupt kifizetéseket teljesítsenek külföldi tisztviselőknek. Ezek mellett meghamisították a vállalati pénzügyi nyilvántartásukat, hogy ezeket a kifizetéseket elrejtsék.

A Kongresszus úgy tekintett az FCPA-ra, mint

 • ami majd leállítja a kritikussá vált vállalati megvesztegetéseket, és amely majd
 • patinás képet tud létrehozni az amerikai vállalatokról,
 • csökkenti a közvélemény bizalmatlanságát az amerikai cégek pénzügyeit illetően és
 • lehetővé teszi a piac hatékony működését.

Ahogyan a Kongresszus korábban felismerte:

miután elfogadta az FCPA-t, a korrupció hatalmas költségekkel jár mind itthon, mind külföldön, ami

 • piaci hiányosságokhoz vezet és
 • növeli a bizonytalanságot,
 • elősegíti a gyenge minőségű termékek és a tisztességtelen versenyfeltételek erősödését.

Egy erős külföldi korrupcióellenes vesztegetési törvény életbe léptetésével, a Kongresszus megpróbálta minimalizálni ezeket a romboló hatásokat és segítségével – a remények szerint – a vállalatok ellen tudnak majd állni a korrupt igényeknek, emellett pedig megcélozza a korrupció okozta, pusztító külpolitikai következményei orvoslását is.

1988-ban a Kongresszus arra kérte az amerikai elnököt, hogy tárgyaljon egy nemzetközi szerződésről a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (Organisation for Economic Cooperation and Development OECD) tagjaival, hogy megtiltsák a vesztegetéseket a nemzetközi üzleti tranzakciók során azokkal az országokkal, melyek az Egyesült Államok főbb kereskedelmi partnerei. A további tárgyalások eredményeként született meg a „Convention on Combating Bribery of Foreign Officials in International Business Transactions” (Egyezmény a külföldi hivatalos személyek megvesztegetése elleni küzdelemről a nemzetközi kereskedelmi ügyletekbe), amely többek között kötelezi a feleket, hogy nyilvánítsák bűncselekménynek a külföldi tisztviselők megvesztegetését.

1998-ban módosították az FCPA-t, hogy megfeleljen a megvesztegetés elleni egyezmény követelményeinek.

Az FCPA a következő, jelentősebb módosításokkal bővült:

 • (1) „illetéktelen előny” szerzésének visszafizetése,
 • (2) a törvény kiterjed a nemzetközi szervezetekben lévő „külföldi” hivatalnokokra.

A korrupcióellenes egyezmény 1999. február 15-én lépett hatályba az Egyesült Államokban. Az alábbiakban a SEC és a DOJ szervezeti felépítését és tevékenységi körét ismertetem.

Igazságügyi Minisztérium (Department Of Justice)

A DOJ büntetőjogi szempontból vizsgálja a kibocsátó tisztségviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját vagy képviselőjét, illetve az ilyen kibocsátó nevében rendelkező bármely részvényest. A DOJ – az FCPA megvesztegetés-ellenes rendelkezéseinek megsértése esetén – a büntetőjogi felelősségre vonás mellett ismeri a polgári jogi felelősségre vonást is. A DOJ-on belül a Fraud Section of the Criminal Division-nak (melynek főbb profilja az értékpapír és tőkepiaci csalás, lényegében a gazdasági típusú bűncselekmények) van elsődleges hatásköre minden FCPA vonatkozású ügyben. Az FCPA-hoz kapcsolódó kérdéseket elsősorban az FCPA Unit kezeli a Fraud Section of the Criminal Division-on belül, rendszeresen együtt dolgozva a szövetségi ügyészekkel (U.S. Attorneys’s Offices) szerte az országban.

Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities And Exchange Commission)

A SEC felelős a polgári jogi felelősségre vonásért. A SEC’s Division of Enforcement azért tevékenykedik, hogy felderítése és üldözze az FCPA-t megsértő magatartásokat, cselekményeket. 2010-ben, a SEC’s Division of Enforcement Washingtonban és a regionális irodákban létrehozott egy speciális, ügyészekből álló FCPA Unitot [3], hogy kifejezetten az FCPA végrehajtására összpontosítsanak. Az FCPA Unit vizsgálja az FCPA potenciális megsértését, könnyíti a koordinációt a DOJ FCPA tevékenysége és más szövetségi, nemzetközi bűnüldözési partnerek között:

 • szakértői véleményeket bocsát ki,
 • az FCPA következetes érvényesítésének támogatására tesz erőfeszítéseket,
 • panaszokat elemez, és
 • az állítólagos külföldi vesztegetési ügyekre hívják fel a figyelmet.

Továbbá folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a korrupció elleni erőfeszítésekre és reklámozzak a jó vállalatirányítási programokat.

***

Források, felhasznált irodalom:

[1] https://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm

[2] „A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act” https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download

[3.] Az FCPA Unit tartja fent a „Spotlight on FCPA” részt a SEC honlapján https://www.sec.gov/spotlight/foreign-corrupt-practices-act.shtml [Letöltve: 2021. 10. 13.] A honlap rendszeresen van frissítve, általános információkat ad a törvényről, vannak FCPA-t érintő linkek, anyagok a SEC végrehajtási intézkedéseivel kapcsolatban, beleértve a szövetségi bírósági kereseteket és a közigazgatási eljárásokat, továbbá egyéb hasznos információkat.

[5.] https://blszk.sze.hu/images/Dokumentumok/diskurzus/2013/2/hancz.pdf