Ki korán kel, startupot lel! Adóalap-csökkentés befektetésselA mai alkalommal a korai fázisú (startup) vállalkozásokkal, tehát a startupokkal fogunk foglalkozni. Vizsgálati szempontunk az adóalap megállapításakor használatos egyik csökkentő jogcím, tehát ami az adózás előtti eredményt csökkenti. Megnézzük a fontosabb részletszabályokat arra vonatkozóan például, hogy egy vállalkozás mikor minősül korai fázisú vállalkozásnak, kik és milyen feltételekkel lehetnek befektetőt, tehát szerezhetnek részesedést a vállalkozásban, és ezzel a befektetéssel milyen kedvezményeket lehet felhasználni.

A társasági adóról szóló törvény (a továbbiakban: Tao tv.) szerint korai fázisú vállalkozás a korai fázisú vállalkozások nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint nyilvántartásba vett jogi személy, feltéve, hogy megfelel a nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak

A hatósági nyilvántartást a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezeti nemcsak a korai fázisú (startup) vállalkozásokról, hanem az azokat támogató vállalkozásokról is.

A korai fázisú vállalkozásban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszámának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben el kell érnie vagy meg kell haladnia a két főt, továbbá a korai fázisú vállalkozás nem minősülhet a kedvezmény igénybevételére jogosult adózó (tehát a befektető) kapcsolt vállalkozásának a kedvezmény igénybevételének adóéveiben.

Kapcsolt vállalkozás például az adózó és az a személy, amelyben az adózó közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik. A kapcsolt vállalkozás fogalmával elég sokat találkozunk, ebben az esetben nyilván az a cél, hogy a visszaéléseket kiszűrjék, visszaszorítsák. Legutóbb a pénzmosás megelőzésével kapcsolatban találkoztunk ezzel a fogalommal, a cikket ide kattintva lehet visszaolvasni.

A jogi személy az alábbiak teljesülésével kérheti korai fázisú vállalkozásként való nyilvántartásba vételét:
 • amelyet a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának napját megelőző három naptári éven belül alapítottak,
 • amelynek a kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerinti éves nettó árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot,
 • amely vállalkozásnál a kérelem benyújtását megelőző üzleti év éves beszámolója szerint a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma legalább két, legfeljebb húsz fő,
 • mely vállalkozás esetében kockázati tőkealap-kezelő befektetést nem eszközölt,
 • amely nem rendelkezik részesedéssel (üzletrésszel) más gazdasági társaságban,
 • amelynek tevékenysége a vonatkozó jogszabályban foglalt innováció fogalom feltételeinek megfelel, valamint
 • amelynek nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása.
Végül, nyilatkoznia kell, hogy főtevékenységként a következő ágazatokban nem végez tevékenységet:
 • szállítási ágazat,
 • kereskedelmi ágazat,
 • ingatlanügyletek.
Nézzük most meg, hogy a befektetőnek milyen feltételeknek kell megfelelnie. Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozásként az a jogi személy kérheti a nyilvántartásba vételét:
 • amelynek nincs állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható adótartozása,
 • amely a kérelemben megjelöli, hogy milyen gazdasági ágazatba szándékozik befektetni (tekintettel a kizárt tevékenységekre és főtevékenységekre),
 • amely olyan korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedést, amelynek a szerzést megelőző három adóéven belül sem a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás, sem a jogelődje vagy a vállalkozó (jogelődje) kapcsolt vállalkozása nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa).
A következő fontos részlet, hogy megnézzük pontosan milyen kedvezményről is van szó:

a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének (ideértve a szerzést követő tőkeemelésre tekintettel a bekerülési érték növekményét is) háromszorosa a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, egyenlő részletekben, de adóévenként és korai fázisú vállalkozásonként legfeljebb 20 millió forint.

Tehát az adóalap-csökkentésére akkor van lehetőség, ha a befektető egy korai fázisú (startup) vállalkozásban szerez részesedést, valamint a korai fázisú vállalkozásban megvalósított tőkeemelés révén szerez még további részesedést, végül ezen kedvezmény igénybevételére a befektetés adóévében és az azt követő 3 évben van lehetőség.

A fentiek nem minősülnek befektetési tanácsadásnak, csupán általános jelleggel tekinti át az adóalap-csökkentés lehetőségének egy kisebb körét.