KFT tőkeemelési kötelezettsége az új PTK szerintA 2014. március 15.-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyve tartalmazza a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat, felváltva a 2006. évi IV. Gazdasági társaságokról szóló törvényt. Az új PTK előírásai szerint a KFT minimális jegyzett tőkéje 3 millió forint.

A gazdasági társaságoknak még két évig nem kötelesek frissíteni a társasági szerződésüket vagy alapító okiratukat, ha egyéb okok miatt nem tartják szükségesnek. Viszont bármilyen módosítást akarnak bejelenteni hétfőtől az Cégbíróságnak, a társasági szerződésnek (alapító okiratnak) meg kell felelni a PTK minden előírásának, tehát a jegyzet tőke minimális követelményének is.

A tőkeemelés nem feltétlenül jelenti  a tagok teljes új forrásból történő befizetését, mivel a cégeknek lehetőségük van az eredmény tartalékból vagy akár tagi kölcsön átminősítéséből is fedezni a törvény szerinti tőkeminimumhoz szükséges összeget.

Amíg az új PTK szerinti frissítés nem történik meg, a gazdasági társaság alapító okiratának a Gazdasági társaságokról szóló törvény előírásait kell követnie, de azok érvényesen nem módosíthatja.