Kétszeresére emelkedik az alkalmi munka után fizetendő közteherA már korábban ismertetett extraprofit adókról szóló kormányrendelet módosítja az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat is. Július 1-jétől változnak az vonatkozó adóterhek, melynek értelmében a munkáltató által fizetendő közteher emelkedni fog. Mit is jelent ez pontosan? A továbbiakban az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait tekintjük át.

A jogszabálynak megfelelően (2010. évi LXXV. tv.) egyszerűsített módon létesíthető munkaviszonyok az alábbiak:

  • alkalmi munkára,
  • mezőgazdasági idénymunkára és
  • turisztikai idénymunkára.

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén létszámkorlátot határoz meg a jogszabály:

Főállású munkavállalók létszáma

Foglalkoztatható alkalmi munkavállaló létszáma

0

1

1-5

2

6-20

4

20 fő felett

a létszám 20%-a

Az adott évben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át, illetve a munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a 120 napot nem haladhatja meg (pl.: ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egyszerre több munkaviszonyt.)

Mikor beszélünk alkalmi munkáról?

Az alkalmi munkára vonatkozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, amikor a munkáltató és a munkavállaló között

  • összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
  • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
  • egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

létesített, határozott időre szóló munkaviszony jön létre.

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A munkáltató ezen bejelentési kötelezettségét vagy elektronikus kapcsolattartás útján, vagy telefonon teljesítheti.

Az a munkáltató, aki a 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlíti.

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke

2022. június 30-ig (fő/nap)

2022. július 1-től (fő/nap)

mezőgazdasági idénymunka

500 forint

1000 forint

turisztikai idénymunka

500 forint

1000 forint

alkalmi munka

1000 forint 2000 forint

filmipari statiszta

4000 forint

6000 forint

A közteher megfizetésével nem terheli a munkavállalót pl.: társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség, a munkáltatót pedig pl.: szociális hozzájárulási adólevonási kötelezettség.