Jöttünk, láttunk, trustolnánk! A trust szabályozása FranciaországbanA nemzetközi kitekintésünk következő állomása Franciaország, ahol az utóbbi években egyre inkább elterjedt a trust lehetősége, habár még mindig kevésbé ismert és óvatosan bánnak vele. Franciaország révén egy izgalmas, kezdeti pontján is láthatjuk a trust lényegét, hiszen a 12. és 13. századokban, a keresztes hadjáratok idején a Szentföldre vonuló lovagok egy megbízható emberre hagyták a hatalmat és a vagyonukat. Mindezeknek a kedvezményezettjei a lovag felesége és gyermekei voltak. Ennél részletesebben nem is tárgyaljuk a trust jogtörténeti megjelenését, nézzük is meg a hatályos rendelkezéseket.

A külföldön alapított trustokra vonatkozó francia adójogi rendelkezések sokáig tisztázatlanok voltak, azonban ez a helyzet 2011-ben akkor változott meg, amikor a vonatkozó rendelkezések tisztázásra kerültek a 2011-es Amended Finance Law elfogadásával. A törvény 14. szakasza volt jelentős hatással a trustokra, az öröklési illetékre, az ajándékozási illetékre, valamint az ingatlanadó teljes reformja is megtörtént. Sőt, nem csak hatással volt ezekre, de az öröklési, az ajándékozási illetékek és a vagyonadóra vonatkozóan teljesen új rendelkezések születtek annak érdekében, hogy a jogi bizonytalanságot feloldják és megelőzzék azt, hogy a trustok adóelkerülésre, vagy adóoptimalizálásra legyenek használva.

A vonatkozó francia rendelkezések így már:
  • saját trust fogalmat használnak,
  • meghatározzák azokat a feltételek, amelyek alapján a trustban tartott vagyonelemek adóztathatóvá válnak (fent említett öröklési illeték, ajándékozási illeték, vagyonadó, jövedelemadó)
  • rendelkeznek arról, hogy a trustban tartott vagyonból származó jövedelem mindaddig adómentes, amíg fel nem osztják a kedvezményezett között,
  • beszámolási és közzétételi kötelezettségeket írnak elő a trustok számára.

A trust szereplőiről már sokat beszéltünk, ezért itt most érdekesség kedvéért csak a francia megnevezésüket nézzük meg:

– a vagyonrendelő angolul: settlor; franciául: constituant,

– a vagyonkezelő angolul: trustee; franciául: administrateur,

– a kedvezményezett angolul: beneficiary; franciául: bénéficiaire.

A korábban tárgyalt hágai egyezményt Franciaország már aláírta, azonban még nem ratifikálta, vagyis a nemzetközi szerződést még nem emelte be a nemzeti jogszabályai közé. Ettől függetlenül, a trust fogalmának meghatározásakor az egyezmény által használt fogalom volt az inspiráció.

A trust tehát olyan jogviszonyok összessége, amelyek élők között vagy végrendelkezés útján jönnek létre Franciaországtól eltérő ország törvényei alapján, és amelynek során a vagyonrendelő vagyontárgyakat vagy jogokat helyez egy vagyonkezelő ellenőrzése alá, egy vagy több kedvezményezett vagy meghatározott cél érdekében.

Ajándékozási illeték és öröklési illeték

Két eshetőség van:

1. Ha az átruházás a francia jog szerint ajándékozásnak vagy öröklésnek minősül

A trustban birtokolt vagyontárgyak vagy jogok és az abban tőkésített jövedelem – ajándékozás vagy öröklés útján történő – átruházása a szokásos öröklési vagy ajándékozási illeték alá esik. Mértéke a vagyonrendelő és a kedvezményezett között fennálló családi kapcsolattól függ. A szokásos öröklési vagy ajándékozási illetéket az átruházott eszközök, jogok vagy jövedelem nettó piaci értékére kell megállapítani.

2. Ha az átruházás a francia jog szerint nem ajándékozásnak vagy öröklésnek minősül

Ha az átruházás nem minősül ajándékozásnak vagy öröklésnek, azaz, ha nem vonatkozik rá a szokásos öröklési vagy ajándékozási illeték, akkor a vagyonrendelő halálakor meghatározott öröklési illetéket kell kivetni.

A részletekben nem szeretnénk elveszni, így egy táblázatot használunk az adókulcsok összehasonlítására:

Körülmény

Adózás

Ajándék vagy örökség

Az adó mértéke a családi kapcsolattól függően van kiszámítva.

Se nem ajándék, se nem örökség

Meghatározott vagyonelemek és kijelölt kedvezményezett.

Az adó a családi kapcsolattól függően van kiszámítva.

Teljes átruházás a vagyonrendelő leszármazottjainak.

45%

Egyéb esetek.

60%

Kivétel

A vagyonkezelő adózási szempontból egy nem-együttműködő országban vagy területen rezidens.

60%

A trust egy 2011. május 11-ét követően lett alapítva egy, az alapításkor francia rezidens vagyonrendelő által.

60%

Vagyonadó

2012. január 1-jétől a vagyonadó szempontjából a vagyonrendelő vagyontárgyai között kell figyelembe venni a trustban tartott vagyonelemeket, ha ezek együttes értéke meghaladja az 1 300 000 eurót.

A vagyonadó területi szabályai szerint és a vonatkozó adóegyezmények rendelkezéseire is figyelemmel, a vagyonadó hatálya alá tartoznak:

  • azok a vagyonelemek, amelyet olyan trustban tartanak, amelynek alapítója francia adórezidens, függetlenül attól, hogy azok a vagyonelemek Franciaországban vagy más országban találhatók,
  • a Franciaországban található eszközök (kivéve a pénzügyi befektetéseket), amelyeket egy olyan trustban tartanak, amelynek vagyonrendelője nem a francia adórezidens.

A fenti vagyonadó bejelentési kötelezettségek nem teljesítése esetén 0,50%-os különadót kell fizetni.

***

Források:

https://www.avocats-picovschi.com/la-fiscalite-du-trust-en-france_article_338.html

https://www.soulier-avocats.com/en/new-rules-on-taxation-of-foreign-trusts-in-france/?pdf=34243

https://www.teeslaw.com/insights/french-trusts/