Jön az adófizetési biztosíték!A 2018. január elsején életbelépő új adózás rendjéről szóló törvény számos pontos jelentősen megváltoztatja az adózók és az adóhatóság viszonyát. Ezek egyik új eleme az adófizetési biztosíték lesz.

Ennek az EU tagállamokban már nem ismeretlen, de hazánkban még új intézmény azon adózók csoportjára fog kötelezettséget megállapítani, akik bár nem érintettek az adóregisztrációs tiltásokban, de olyan cégben vannak, vagy voltak döntési pozícióban, amely cégeknek jelenleg lejárt adótartozása van, vagy azzal szűntek meg. Ilyenkor az adóregisztrációs eljárás során az adószám megállapítását követően a NAV határozatban ír elő adófizetési biztosítékot.

Abban az esetben, ha tulajdonos változás miatt már adószámmal rendelkező cégben történik változás, akkor a tulajdonos cégbírósági bejegyzését követően írhat elő az adóhatóság ilyen kötelezettséget.

A jogszabály pontos szövege a következő:

„Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását követően adófizetési biztosíték letételére kötelezi az adózót, ha az adózó vezető tisztségviselője, cégvezetője, képviseletre jogosult tagja, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az  50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, részvényese, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a tag vagy részvényes (e § alkalmazásában a továbbiakban: tag, részvényes) olyan, a 17. § (1) bekezdés b) pontja szerinti más adózó volt vezető tisztségviselője, cégvezetője, tagja, vagy részvényese, amely az adószám megállapítása iránti kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éven belül az  állami adóés vámhatóságnál nyilvántartott, túlfizetéssel csökkentett, 1 millió forintot, a  legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 2 millió forintot meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg, feltéve, hogy a más adózóban fennálló vezető tisztségviselői, cégvezetői, tagi vagy részvényesi jogviszony a felszámolás vagy a kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző 360. napon, illetve azt követően bármelyik nap fennállt.”

Az adófizetési biztosíték összege pedig megegyezik az állami adóhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozás összegével.

Az adófizetési biztosíték pénzügyi rendezésére a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napja van az adózónak. A pénzügyi rendezés történhet az állami adóhatóság által megnevezett letéti számlára történő átutalással, bankgaranciával, vagy akár más adószámlán lévő túlfizetés átvezetésével is.

Az adófizetési biztosíték annak kivetésétől számított 12 havi időtartamig szolgálja az adó megfizetésének biztosítását.

A határidő letelte után az adóhatóság azt az adózó részére visszautalja.