SZJA Változások 2010Az új SZJA szabályok szerint 2010-től az ellenőrzött külföldi társaságban legalább 25%részesedéssel vagy szavazattal rendelkező magánszemély – részesedésének arányában – egyéb jövedeleme, azaz összeg, amely az ellenőrzött külföldi társaság adóévének utolsó napján fel nem osztott eredményként kimutat. Ezekről a jövedelmekről a magánszemélynek nyilvántartást kell vezetnie.

A részesedési arány, szavazati jog arányát a közeli hozzátartozók részesedésével/szavazati jogával össze kell vonni. A számításánál figyelembe kell venni a közvetett részesedéseket, és az úgynevezett köztes társaságokban lévő részesedéseket is. A törvény szerint a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve jóváhagyja.
 
TCH Komment
 
A SZJA törvény változásai miatt érdemes lesz átalakítani az „egyszintű” offshore cégek tulajdonosi szerkezetét, illetve átgondolni a jövőbeni használatukat.
 
A névleges tagok nélkül, közvetlenül magyar tagokkal megalapított amerikai LLC vagy angol LLP típusú cégek jövedelmét eddig is le kellett adózni a magyar tagoknak és most a részvénytársasági formában működő offshore IBC jövedelme is adóköteles.
 
Mivel a magyar és az angol-szász jogrend jelentősen eltér egymástól, kérdéses, hogyan értelmezi a magyar jog a vagyonkezelők, névleges tulajdonosok által tartott IBC részvényekre eső szavazati jogot és adózott eredményt.
 
A Polgári Törvénykönyv előírásai szerint a vezető tisztségviselők kinevezésének joga is többségi befolyásnak minősül, így ha a vagyonkezelő, névleges tulajdonos olyan nyilatkozatot ad ki, amelyben a szavazati jogról is rendelkezik, akkor a véleményünk szerint a közvetett befolyás vagy részesedés fennáll, így a cég adózás utáni, felosztatlan eredménye a magyar tényleges tulajdonos adóalapját növeli.
 
Általában offshore cégek igazgatóinak kötelezettsége a cég könyveinek vezetése és a szükséges bevallások benyújtása. A legtöbb offshore területen nem kötelező viszont a tulajdonosok által jóváhagyott vagy auditált beszámoló közzététele. ezért igencsak nehézkes a külföldi ellenőrzött társaságban részesedéssel rendelkező magyar magánszemélyek adókötelezettségeinek ellenőrzése.
 
Az ellenőrzést tovább nehezíti, hogy hazánknak jelenleg nincs adózási információk cseréjére vonatkozó egyezménye (TIEA) egyetlen adóparadicsommal sem, így csak néhány nemzetközi egyezmény vagy TIEA-val rendelkező ország adóhivatalának segítségével tud információt szerezni a magyar adóalanyok offshore érdekeltségeiről.