Jelentős változások a Brit Virgin-szigetek egyik fontos törvényében2023. január 1-től lépnek hatályba a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett cégek szabályozására vonatkozó ún. BVI Business Companies Act módosításai. A cégek szabályozásának viszonylatában az egyik zászlóshajónak tartják az itt bejegyzett cégeket érintő törvényt. A továbbiakban a hatályba lépő módosítások közül a fontosabbakat emeljük ki és tekintjük át.

A módosítások a törvény folyamatos fejlődéséről árulkodnak, mivel követi a nemzetközi sztenderdeket és a legjobb gyakorlatokat. A módosítások közel 400 ezer nyilvántartásba vett céget (a továbbiakban: BVI cégek) érintenek.

1. A módosítások röviden
  • A bemutatóra szóló részvények eltörlése,
  • a karitatív cégek koncentráltabb szabályozása,
  • a cégek nyilvántartásból való törlésére és visszaállítására vonatkozó rendelkezések,
  • új követelmények a végelszámoló személyére vonatkozóan,
  • a cégigazgatók neveinek nyilvánossá tétele,
  • éves bevallás bevezetése,
  • keretelvek a jelentős befolyással rendelkező személyekkel kapcsolatban (még bizonytalan mikor lép hatályba, de nem januártól).
2. A módosítások hosszabban
2.1. A bemutatóra szóló részvények eltörlése

A BVI cégek a továbbiakban nem bocsáthatnak ki bemutatóra szóló részvényeket, valamint a jelenleg létező bemutatóra szóló részvények automatikusan át lesznek konvertálva névre szóló részvényekké 2023. július 1-ig.

2.2. A karitatív / nem kereskedelmi céllal létrehozott cégek koncentráltabb szabályozása

A módosított törvény a nyilvántartásba vétellel kapcsolatban fogalmaz meg rendelkezéseket azon karitatív, valamint a nem kereskedelmi céllal létrehozott cégekre vonatkozóan, melyeknek ezen céljaik a Brit Virgin-Szigeteken kívülre irányulnak. A jövőben további részleteket kell szolgáltatni a nyilvántartásba vételre irányuló eljárás során,

miszerint, hogy a cég hogyan fogja elkülöníteni a karitatív / nonprofit tevékenységeit a többi üzleti tevékenységétől.

Mindezeket az információkat területenként kell szolgáltatni, ahol ezeket a tevékenységeket a BVI cég kifejezni.

Ezeken túlmenően, az ilyen cégeknek könyvvizsgáló által hitelesített éves pénzügyi nyilatkozatot kell benyújtani.

2.3. A cégek nyilvántartásból való törlésére és visszaállítására vonatkozó rendelkezések

A jelenlegi szabályozás érelmében, a törvény hétéves időszakot biztosít a cégjegyzékből való törlés és a jog általi megszűntnek nyilvánítás között. Ez a szabályozás változik most meg a módosítással, miszerint az a cég, amelyet a nyilvántartásból töröltek, már azzal a dátummal lesz megszűntnek nyilvánítva, amely dátummal a törlésről szóló értesítés megjelent a hivatalos közlönyben.

A visszaállítással kapcsolatban annyit érdemes megjegyezni, hogy a feltételek fennállása esetén a cég kérelmet nyújthat be a megszüntetéstől kezdve számított 5 éven belül az újbóli nyilvántartásba vételéhez.

2.4. Új követelmények a végelszámoló személyére vonatkozóan

Az új rendelkezések előírják, hogy az önkéntes végelszámolónak rezidens személynek kell lenni, aki megfelel a jogszabályban foglalt személyi feltételeknek. Például: akár folyamatosan, akár megszakításokkal, de ténylegesen a Brit Virgin-szigeteken kell élnie legalább 180 napot. Ha például kettő végelszámoló van megjelölve, akkor elegendő az egyiknek rezidens személynek lennie. A másik végelszámoló lehet olyan személy, aki ismeri az adott cég üzleti tevékenységét egy olyan országban, ahol a cég üzleti szempontból érdekelt. A végelszámolónak legalább kétéves végelszámolóként való tapasztalat szükséges, amihez az is hozzátartozik, hogy vagy megfelelő szakmai képzettsége van, vagy rendelkezik a BVI Financial Services Commission által kiadott engedéllyel.

2.5. Új éves bevallás bevezetése

A módosítás szerint éves bevallást kell benyújtani az üzleti év utolsó napjától vagy az adott cég mérlegfordulónapjától számított 9 hónapon belül, ha eltérő.

2.6. A cégigazgatók neveinek nyilvánossá tétele

Jelenleg nem nyilvánosak a BVI cégek igazgatóinak adatai, habár be vannak jelentve a Registry of Corporate Affairs-hez.

A módosításnak köszönhetően a cégek jelenlegi igazgatóinak az adatai nyilvánossá válnak.

Ez a nyilvánosság nem érinti pl. az igazgató címét, születési dátumát, vagy a cég korábbi igazgatójának adatait.

Másik fontos dolog, hogy a cégigazgató neve csak akkor lesz nyilvános, ha valaki egy konkrét cégre keres rá. Tehát azt nem lehet megnézni, hogy egy személy igazgató-e vagy sem, vagy hány cégnek az igazgatója.

 

Források:

https://bvi.gov.vg/media-centre/house-assembly-statement-premier-wheatley-bvi-business-companies-act

https://www.bvifsc.vg/sites/default/files/bvi_business_companies_act.pdf