Így is lehet jutalmazni! Munkavállalóknak létrehozott trustBevonzás, megtartás, jutalmazás az Egyesült Királyságban az Employee Benefit Trust segítségével. Mi is az az Employee Benefit Trust (a továbbiakban: EBT)? Minden olyan trust, amit azért hoztak létre, hogy előnyöket szolgáltasson a cég alkalmazottjainak, egy cégcsoportnak, sőt, akár a korábbi munkavállalóknak és azok családtagjainak. Igen gyakran azért hoznak létre EBT-t, hogy megszerezzék és megtartsák az adott cég részvényeit, amelyek segítségével bizonyos előnyöket (részvény, kamat stb.) tudnak nyújtani a jelenlegi és a korábbi munkavállalóknak.

Bevezető gondolatok

Fontos kiemelni, hogy a vagyonrendelő cég nem tartozik a kedvezményezettek közé, amelynek köszönhetően nem zavarja a független döntéshozatalt, illetve abban az esetben sincs veszélyben a kezelt vagyon, ha a vagyonrendelő cég felszámolás alá kerülne.

Amennyiben fennáll az Egyesült Királyságban hatályban lévő jogszabályoknak való megfelelés, akkor örökösödés esetén az EBT adómentességet élvezhet, illetve mentesülhet bizonyos törvény által előírt kötelezettségektől, ideértve például a pénzügyi támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket.

Kiknek hasznos?

Az EBT által kínált lehetőségeket előszeretettel használják mind az állami, mind pedig a magánszférában, mivel nagyon jó ösztönzésül szolgálnak a munkavállalók bevonzására, motiválására és megtartására. Elképesztően rugalmas jogintézmény, a néhány felsővezetőtől elkezdve a többezer alacsonyabb beosztású munkavállaló megállapodásait is magában tudja foglalni.

A vagyonrendelő (ahogyan már korábban is tárgyaltuk a hazai szabályozásnál) cég nem rendelkezik jogi ellenőrzéssel az EBT felett, azonban javaslatot tehet a trust vagyonelemei alkalmazásának mikéntjére.

Az EBT-t általában a cég hozzájárulásából finanszírozzák, amelyet a vagyonkezelőnek a vagyonkezelői szerződésben foglaltaknak megfelelően kell befektetnie.

Természetesen a kedvezményezettek érdekei szem előtt tartva.

Ki lehet vagyonkezelő?

A vagyonkezelő személyét a cég választja ki, amely általában egy üzletszerűen működő vagyonkezelő társaság. A vagyonkezelőt nem befolyásolhatja a vagyonrendelő cég, és mindig a kedvezményezettek érdekeinek megfelelően kell eljárnia.

Ezeket az EBT-ket gyakran arra is használhatják, hogy előre tudjanak tervezni az utódlással kapcsolatban, de arra is, hogy fedezni tudják a jövőbeni kötelezettségeiket a már fentebb említett ösztönző program keretében nyújtott jutalmakkal kapcsolatban.

Összefoglalva a legfontosabbakat:
  1. Az EBT-t egy professzionális vagyonkezelő cég kezelheti, aki intézi a számlákat és elkészíti az adóbevallásokat. Ebben az esetben ritka a magánszemély vagyonkezelő, de nincs kizárva.
  2. Az EBT finanszírozására több lehetőség is van. Erre értelemszerűen azért van szükség, hogy az EBT be tudja fektetni a kezelt vagyont, vagy akár ingatlant tudjon vásárolni. Fontos kiemelni, hogy társasági adókedvezmények is igénybevehetők az EBT-nek teljesített kifizetések után.
  3. Az EBT-t kölcsönből is el lehet indítani, amely érkezhet a vagyonrendelő cégtől vagy akár banktól is. Előbbi esetben a kölcsönt általában kamatmentessé teszik. Ilyenkor a szerződésben rendezik, hogy az EBT-nek mikor kell visszafizetnie a kölcsönt.
  4. Érdekesség, hogy az EBT-nek ajándékot is adhat a cég, de akár harmadik személy is, mint például egy részvényes.

 

Források:

https://www.gannons.co.uk/insights/employee-benefit-trust-ebt/

https://www.ocorian.com/article/what-employee-benefit-trust-ebt