HONG KONG | Jelentős befolyással rendelkező személyek nyilvántartása (SCR) 
Az idők szavára hallgatva – nem vették ugyan a kádat tele benzinnel – de 2018. március elsején lépett hatályba egy új jogszabály a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásáról Hong Kongban. A nyilvántartásba a jelentős befolyással rendelkező személyt – significant contoller – kell bejelenteni.

A „significant controller” olyan természetes vagy jogi személy, aki megfelel az alábbi feltételek közül egynek vagy többnek:
  • közvetlenül vagy közvetve a társaság kibocsátott részvényeinek több mint 25% -át, vagy a társaság tőkéjének vagy nyereségének több mint 25% -át megillető jogot tulajdonolja;
  • közvetlenül vagy közvetve a társaság szavazati jogainak több mint 25% -át birtokolja;
  • közvetlen vagy közvetett módon jogosult a társaság igazgatóságának többségének kinevezésére vagy visszahívásukra;
  • joga van közvetlenül vagy közvetetten  jelentős befolyást vagy irányítást gyakorolni a vállalat fölött;
  • jogosult közvetlenül vagy közvetetten jelentős befolyást vagy ellenőrzést gyakorolni a vállalat felet bizalmi vagyonkezelői jogviszonyon (trust) keresztül, úgy, hogy a vagyonkezelő vagy vagyonkezelő társaság tagjai a fenti négy feltétel egyikét teljesítik a társasággal szemben.
A „significant controller” azonosítása érdekében a vállalatoknak meg kell vizsgálniuk a tagok nyilvántartását, a társasági szerződést, a részvényesek megállapodásait és egyéb vonatkozó megállapodásokat, vagy kérhetnek értékelést egy harmadik féltől. Ha egy vállalat tud arról, vagy ésszerű indokkal feltételezi, hogy egy személy jelentős befolyással rendelkezik a cégük felett, a társaságnak az ilyen ismeretekről számított hét napon belül értesítenie kell őket.
A rendelet előírja a hongkongi vállalatok számára, hogy további adatokat tartsanak nyilván a jelentős befolyással rendelkező személyekről. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a személyek azonosítására alkalmas adatokat, a cég székhelyén vagy bejelentett helyen kell tartani a nyilvántartást, az adatokat időközönként frissíteni kell és a bűnüldöző szerveknek is hozzáférést kell biztosítaniuk. A nyilvántartást vezető meghatalmazott lehet: hongkongi lakóhellyel rendelkező természetes személy, számviteli vagy jogi szakember, engedéllyel rendelkező Trust & Corporate Service Provider, a cég igazgatója vagy alkalmazottja.
A vállalatoknak fel kell jegyezniük, hogy milyen lépéseket tettek a jelentős befolyással rendelkező személyek azonosítására. A rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének elmulasztása bűncselekménynek minősülhet. A társaság és minden felelős személy, aki megsérti a rendeletet, egymillió forint körüli összegre bírságolható és adott esetben további napi pénzbírság is kiszabható.