Insights

Mi folyik a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban? – Az EB hatályon kívül helyezi az AMLD egy részét

Az Európai Bíróság (EB) 2022. november 22-én kiadott ítéletében érvénytelennek nyilvánította a pénzmosási irányelv egyes részeit. Ez konkrétan egy olyan rendelkezést érint, amelynek értelmében a társaságok tényleges tulajdonosaira vonatkozó információkat minden esetben nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A tényleges tulajdonosok adatainak nyilvánossá tételének célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése volt… Az EB most úgy […]

Bővebben

Hagyaték tervezés – hogyan legyen a cégvagyonból magánvagyon?

A generációváltás nagyon népszerű téma a vállalkozók és – főleg – a tanácsadók életében, viszont lényegesen kevesebb szó esik egy másik fontos témáról, ami a hagyaték tervezés. Míg a kis és középvállalkozások jelentős részét az utódok nem veszik át, addig kisebb-nagyobb vagyoni örökséget valószínűleg mindenki hagy a családjára. Sokszor találkozom olyan vállalkozóval a hagyaték tervezés […]

Bővebben

„Sose lopj olyantól, aki gyorsabban fut nálad” – Az amerikai korrupciós szabályozásról

A mai alkalommal más vizekre evezünk, mivel megismerkedünk a korrupció elleni harc egyik nagyágyújával, az amerikai FCPA-val, azaz a Foreign Corrupt Practices Act-tel és ennek szereplőivel is. Következő alkalommal pedig egy másik szép rövidítéssel fogunk találkozni, nevezetesen az amerikai FATCA-val, vagyis a Foreign Account Tax Compliance Act-tel. A külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvény és az […]

Bővebben

Bizalmi vagyonkezelés – így készülj fel!

Krausz Zoltán 20 éve dolgozik növekedési úton járó, hazai magántulajdonban levő közepes- és nagyvállalatokkal. Megbízóival közösen önjáró vállalatokat épít 15-20 és 200 fő közti vállalkozásokból, így biztosítva, hogy a családi vagyon ékkövét jelentő cég a tulajdonos operatív szerepének csökkenése esetén is kiszámítható eredményességgel működhessen tovább. Erre hozta létre a Vállalatépítési Programot, amelybe integrálta az elmúlt […]

Bővebben

Trust típusok – Unit trust

A unit trust felhasználási terülte hasonló a kockázati tőkealapokéhoz, de egy jogi személyiséggel nem rendelkező szerződés, amely lehetővé teszi a vagyonkezelő számára, hogy különböző eszközökbe – általában közvetlenül – befektessenek. A unit trustból a vagyonkezelő a realizált nyereséget – ami általában osztalék vagy árfolyam nyereség – pedig közvetlenül a kedvezményezetteknek fizeti ki, ahelyett, hogy újra […]

Bővebben

Az ország, ahol a kerítés is trustból van! Vagy mégsem?

A svájci trust – A trustokkal kapcsolatos jogviták száma egyre növekszik Svájcban, ami a jelentkező problémák mellett arra is rámutat; hogy a fontosságuk is egyre jelentősebb, ezért a trustokkal kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálata vált szükségessé. A mai nemzetközi kitekintésünk során Svájcba utazunk el és néhány gondolat erejéig megnézzük; hogy jelenleg mi a helyzet a trustok szabályozásával […]

Bővebben

A vagyonrendelő kontroll fenntartásának (reserved power) hátrányai

A bizalmi vagyonkezelés szerződés tervezése során a vagyonrendelők sokszor széles körű jogokat szeretnének megtartani magunknak. A vagyonrendelő széles körű jogai hátrányos lehet a bizalmi vagyonkezelés végrehajtása során a kedvezményezettekre nézve. Illetve lényegesen gyengítheti vagy akár alkalmazhatatlanná teheti a bizalmi vagyonkezelési szerződés vagyonvédelmi funkcióit. A hatályos magyarországi jogszabályok szerint a bizalmi vagyonkezelőt nem utasíthatja a vagyonrendelő […]

Bővebben

Úgysem bírságolnak meg! Mondta az Amazon, aztán kifizette a 746 millió eurót

Az adatvédelemmel (GDPR) kapcsolatos legutóbbi cikkünk során a 2018. májusában hatályba lépő általános adatvédelmi rendeletet néztük meg és olyan kérdések körül vizsgálódtunk, hogy mi történik, ha megadta egy vállalkozásnak a személyes adatait? Regisztrált egy eseményre a személyes adataival, utána pedig marketing tartalmú leveleket kapott? A rendelet tartalmát illetően elsősorban azokat a rendelkezéseket ismertettük, melyek a […]

Bővebben

Ingyenes szerződésekből fakadó kártérítési kötelezettség

A 2013 előtti régi Polgári Törvénykönyv (Ptk) korábbi rendelkezései nem tettek különbséget a szerződéses jogviszonyban okozott (kontraktuális) kár következményei szempontjából akkor, ha a felek közötti szerződésben rögzített ellenszolgáltatás ingyenes volt. Az új Ptk, a 2013. évi V. tv.  már ismeri ezt a különbségtételt és cizelláltabb a jogkövetkezmények tekintetében is, de nézzük, a gyakorlatban mit is […]

Bővebben

Krokodil Trustee, avagy gondolatok az ausztrál trust-ról

Habár elterjedt sztereotípia, hogy Ausztráliában minden meg akarja ölni az embert, találunk olyan „teremtményeket” is, amelyek kifejezetten hasznosak egy generációváltás során, például egy ausztrál trust. Folytatva a nemzetközi kitekintésünket, a következőkben megnézzük az equity law szerepét, a felmentési jogot, amikor egy hitelező is képbe kerül, valamint a vagyonkezelő kötelezettségeit. Ausztrália trustra vonatkozó alapok Angliából származnak, […]

Bővebben