Megoldások a családi vállalkozások generáció váltásának problémáira 1.A második világháború utáni két-három évtizedben született X generáció által irányított vállalkozások utódlása napjainkban nagyon felkapott téma a nemzetközi és a magyar pénzügyi világban is. Egyes számítások szerint a USA-ban több mint 50 000 milliárd, a közel-keleten pedig több mint 10 000 milliárd dollárnyi vagyon kerül át a „boomerek” örököseihez a következő 5-15 évben.

A vagyon átadásban kulcs szerep van a körültekintő tervezésnek, mert a generáció váltás nagyon összetett folyamat. Egyes elemzések szerint a családi vállalkozások mindössze 30 százalékát viszi tovább sikeresen a következő generáció. A második generáció kudarcának tipikus okozói a megoldatlan családi konfliktusok. Illetve az, hogy a családok nem vonnak be tanácsadót a generáció váltás kezelésére.

Az utódlás tanácsadóval végzett körültekintő megtervezésével az érintett generációk tiszta képet kap az elődök elvárásairól. A családi vállalkozás jövőjével kapcsolatos víziókról, a vállalkozás működtetése során kialakult és alkalmazott alapelvekről. Közösen választhatják ki, hogy milyen formában viszik tovább a vállalkozást és az utódoknak milyen szerepük lesz ebben.

A vállalkozások működtetésében súlyos problémát okozhat, ha a közvetlen tulajdonosok nem értenek egyet stratégia fontosságú kérdésekben. Nehézséget jelent a vállalkozások elaprózott tulajdonosi szerkezete – pld. minden családtagnak van X% tulajdonrésze a cégeben. Ez olyan megoldhatatlan problémákat generálhat, ami a vállalkozás megszüntetéséhez vezethet. Az ilyen helyzeteket el lehet kerülni olyan struktúrákkal mint a bizalmi vagyonkezelés vagy a vagyonkezelő alapítvány.

A bizalmi vagyonkezelés szerepe a családi vállalkozások generációváltásában

A bizalmi vagyonkezelési szerződés segítségével olyan vállalkozás vezetési struktúra alakítható ki, amely tükrözi az elődök (vagyonrendelők) és az utódok (kedvezményezettek) elvárásait is és hosszú távon biztosíthatja a családi vállalkozás fennmaradását.

A szerződéssel létre jövő kezelt vagyon nem része az elődök és az utódok magánvagyonának, ezért a hitelezők csak az adós saját vagyonára kérhetnek végrehajtást. Így az egyes családtagok saját tartozásai nem jelentenek veszélyt a közös vállalkozásra. Mivel nem ők a tulajdonosai a vállalkozásnak, hanem a vagyonkezelő – de részesülnek a vállalkozás hozamából.

Ha a családi cég bizalmi vagyonkezelésbe kerül, akkor a vagyonkezelő gyakorolja a tulajdonosi jogokat a szerződésben meghatározott feltételekkel.

A szerződésben széles körűen és rugalmasan meg lehet határozni azt, hogy milyen alapelveket kell követnie a vagyonkezelőnek, ezért az elődök és az utódok érdekeit egyszerre szem előtt lehet tartani benne.

A bizalmi vagyonkezelő kiválasztása

Kinevezhető több vagyonkezelő is és MNB engedéllyel rendelkező bizalmi vagyonkezelő vállalkozás. De saját vállalkozás, ügyvéd, családtag vagy a család bizalmasa is lehet bizalmi vagyonkezelő. A vagyonkezelő kiválasztása során a bizalmi szempontokon túl érdemes figyelembe venni a vagyonkezeléshez szükséges kompetenciák meglétét is.

Külföldön gyakran alkalmazott megoldás az un. private trust company (PTC). Ez egy un. professional trust company-val (bizalmi vagyonkezelő vállalkozás) közösen vagy a közreműködésével hoznak létre vagyonrendelők. A PTC menedzsmentjében részt vehet a bizalmi vagyonkezelő vállalkozás is, amely biztosítani tudja a jogi, adózási és egyéb megfelelőségi feladatok ellátását. A család által delegált tagok pedig biztosítják a vagyonrendelők a meghatározott célok elérését, az alapelvek betartását és kedvezményezettek érdekeinek szem előtt tartását.

A következő részben a bizalmi vagyonkezelési szerződés tervezésével folytatjuk.