Az extraprofitadóval kapcsolatos változásokIgaz, korábban már részletesebben tárgyaltuk az extraprofitadóval kapcsolatos rendelkezéseket, azonban időközben az ezen adókat érintő kormányrendeletben módosításokat hajtottak végre, így érdemes a témát még egyszer körbejárni, természetesen immáron már csak a módosításokra szűkítve a cikket.
Extraprofitadó – Változás

A kőolajterméket-előállító (ami gyakorlatilag a Mol-t jelenti) az orosz olaj árfolyamán nyert hasznának 25%-át kellett megfizetnie különadóként. Augusztus 1-től ez 40 %-ra emelkedik.

A tranzakciós illeték felső határa az eddigi 6.000 forint helyett 10.000 forint lett. Az értékpapírok vásárlása után is meg kell fizetni ezt az adót, vagyis a szolgáltatónak az ügyfelek értékpapírvásárlása után kell adót fizetnie, eladás után nem. A tranzakciós illeték alapja a pénzügyi eszköz ügyfélszámlán (értékpapírszámlán) jóváírt értéke (vételára).

Mentesül a kötelezettség alól (nem kell tranzakciós illetéket fizetni) a pénzügyi eszköz vétele, ha a befektetési szolgáltatást a Magyar Államkincstár vagy a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény nyújtja (e kettő eddig is fel volt sorolva), valamint

magánszemély (kivéve egyéni vállalkozói minőségében) javára vételenként 20 ezer forintot meg nem haladó értékben történik.

A módosítással a határon átnyúló szolgáltatásokat végzőkre is vonatkozik a tranzakciós illetékfizetési kötelezettség. Ezt korábban a

  • pénzforgalmi szolgáltatási,
  • a hitel- és pénzkölcsönnyújtási,
  • a pénzváltási,
  • a pénzváltás-közvetítési tevékenységeketMagyarországon határon átnyúló szolgáltatásként végző személyekre kellett alkalmazni.

A módosítás miatt a tranzakciós illeték megfizetésére magyarországi jelenléttel nem rendelkező, külföldi pénzügyi szolgáltatók is kötelesek.

A légitársaságok hozzájárulásával kapcsolatban annyi kiegészítés történt, hogy

a hozzájárulás fizetésére kötelezett az a légi közlekedésről szóló törvény szerinti földi kiszolgálást végző gazdálkodó szervezet, amely az utas- és poggyászkezelési tevékenységet látja el.

A banki különadóval kapcsolatban írtuk korábban, hogy az adóévet megelőző adóévi éves beszámoló alapján meghatározott nettó árbevétel alapján kell különadót fizetniük. Ennek mértéke 2022-ben 10%, 2023-ban 8%. Ez a rendelkezés egészült ki azzal, hogy hogy nem tartozik a nettó árbevételbe

  • a futamidő közben vagy futamidő végén visszavett, majd értékesített eszköz könyv szerinti értéke (ide nem értve azt az összeget, amely a pénzügyi lízingbe adott eszköz beszerzési értékeként került elszámolásra),
  • a Htv. 40/D.  § (2) bekezdés f) pontja szerinti, a nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó bevétel.