EU Fekete Lista : az Európai Parlament szerint „a jelenlegi rendszer hatástalan”Az Európai Parlament az adóparadicsomok uniós listájának összeállításához használt eljárás megváltoztatását kéri. 2020. december 10-én az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága állásfoglalást fogadott el az adóparadicsomok uniós listájának összeállításához használt rendszer változtatásairól, amely a jelenlegi rendszert „zavarosnak és hatástalannak” minősítette.

Az állásfoglalás olyan változtatásokat javasol, amelyek átláthatóbbá, következetesebbé és pártatlanabbá tennék az adott ország jegyzékbe vételének vagy törlésének folyamatát. Kritériumok hozzáadását javasolja annak érdekében, hogy azok által több országot minősítsenek adóparadicsomnak, és amelyek megakadályozzák, hogy elhamarkodottan távolítsák el az országokat a feketelistáról.

Az állásfoglalás továbbá kimondja, hogy az EU tagállamait is át kell vizsgálni, vajon mutatnak-e valamilyen adóparadicsom jellegzetességet, és amennyiben igen, akkor a szabálytalankodókat is adóparadicsomnak kell minősíteni. A képviselők szerint ki kell szélesíteni a kritériumrendszert annak eldöntésére is, hogy egy ország adórendszere igazságos-e vagy sem.

Az állásfoglalás a többi javasolt intézkedés mellett azt is mondja, hogy minden olyan országot, ahol a társaságok nyereségét nem terhelik adók, automatikusan fel kellene venni a feketelistára.

A feketelistáról való eltávolításának az adott állam adórendszerének szimbolikus módosítása nem lenne elegendő, mondják az EP-képviselők, azzal érvelve, hogy például a Kajmán-szigeteket és Bermudát „nagyon minimális” változások és „gyenge végrehajtási intézkedések” megtétele után távolították el a listáról. Az állásfoglalás ezért szorgalmazza az átvilágítási kritériumok szigorúbbá tételét.

A képviselők azt követelik, hogy a lista összeállításának folyamatát jogilag kötelező erejű eszközzel szentesítsék. Megkérdőjelezik továbbá egy olyan informális testület képességét és alkalmasságát a feketelista frissítésének elvégzésére, mint például a Code of Conduct Group. Az állásfoglalás meghatározza azt is, hogy milyen típusú nyilvánosságra hozatal lenne szükséges.