A Ciprusi banktitok és az adózási információk cseréjének szabályaiCiprus 2008-ban emelte be az adótörvényeibe az OECD Model Egyezmény az adózási információk cseréjére vonatkozó előírásait, amelye alapján lehetősége nyílik az OECD tagországoknak és a Ciprussal kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménnyel rendelkező országoknak az adózásai információk kikérésére, cseréjére. 

Az Model Egyezmény 26. bekezdése tartalmazza az adóhatóságok közötti információcserére szóló előírásokat, amely az a alapja a Magyarország által kötött egyezményeknek is. Az 26. bekezdést alkalmazó országok beleegyeznek az adózási információk megosztásába, ami nem jelent automatikus adatközlést vagy lehetőséget az adatokban történő „halászgatásra”.

Az információkat bekérő adóhatóságnak részletes információt kell szolgáltatni az adóalanyról, akiről adatot kér, illetve a bankot, ahol az pénzügyi adatok megtalálhatók.

Az OECD ajánlások alkalmazása nem tette lazábbá a bank vagy ügyvédi titoktartás szabályait. A bankszámla adatokat továbbra sem tudja lekérni automatikus vagy véletlenszerű adatgyűjtés során.

Az adózási adatokat kérő országnak a következőket kell tisztáznia a kérelmében:

  • a magánszemély vagy vállalkozás pontos megnevezése
  • a Ciprusi hatóságtól kérelmezett információ pontos leírása. a megkeresés pontos ok: bűncselekmény elkövetése vagy polgári jogi ügy
  • milyen eljárás során akarja használni az adózási információkat
  • az ok, amiért azt gondolja a kérelmező, hogy a másik fél releváns információval rendelkezik
  • miért gondolja a kérelmező, hogy a másik ország rendelkezik a kért adatokkal
  • a neve és a címe annak a személynek, aki a kért információkkal vélhetően rendelkezik
  • hogy a kérelmező ország minden tőle telhető lépést megtett a kért adatok beszerzésére, saját illetékességi területén.

Amennyiben a kérelmező a Ciprusi törvények minden feltételét tudja teljesíteni, az Ciprusi adóhatóság az Attorney General (a szokásjogot alkalmazó országokban az igazságügy miniszteri pozícióhoz hasonló vagy amellett működő hivatal) jóváhagyását is kéri az adatok átadása előtt. Az Attorney General a kizárólag súlyos bűncselekmények esetén járul hozzá az adatkiadáshoz, amire az új szabályok bevezetése óta nem volt példa.

Az OECD előírásainak alkalmazása lehetőséget nyújt tehát a súlyos pénzügyi bűncselekmények felderítéséhez szükséges adatok átadására, a kompetens hatóságok álltal történő felhasználásra. Nem adat lehetőséget viszont a véletlenszerű vagy célzott adatgyűjtésre, ha nincs konkrét, Ciprus által is ismert hatósági vizsgálat a háttérben.