Ciprus kitolja a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok összegyűjtésének dátumátA ciprusi Energetikai, Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 2021. január 15-én bejelentette, hogy a ciprusi társaságok és más jogi személyek tényleges tulajdonosaira vonatkozó, Cégnyilvántartó általi adatgyűjtésének tényleges kezdőidőpontját január 18-ról február 22-re tolja ki.

Az adatgyűjtés alá eső szervezeteknek az új dátumtól számított hat hónapon belül kell benyújtaniuk a vonatkozó információkat tényleges tulajdonosaikról a Cégnyilvántartóhoz, hogy azokat felvigyék egy újonnan létrehozott és központosított tényleges tulajdonosi nyilvántartásba. A tényleges tulajdonosokat tartalmazó nyilvántartás kialakításának követelménye a módosított, negyedik EU pénzmosás-ellenes irányelv (4. AMLD) életbelépésével vált kötelezővé, amelyet 2018. áprilisában ültettek át nemzeti jogszabállyá a pénzmosás megelőzéséről és visszaszorításáról, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló törvénnyel (13 (I) / 2018).

A tényleges tulajdonosok, (Ultimate Beneficial Owners, azaz UBO-k) olyan természetes személyek, akiknek valamely társaság részvényeinek, vagy a társaságban meglévő szavazati jogoknak 25%-a közvetlen vagy közvetett tulajdonában van, kivéve a tőzsdén jegyzett társaságokat.

A trust-ok esetében a tényleges tulajdonos lehet a vagyonrendelő, a vagyonkezelő, a vagyonfelügyelő (protector), a kedvezményezett és a pótkedvezményezett, vagy bármely más természetes személy, aki tényleges ellenőrzést gyakorol a trust felett.

Cipruson az adatgyűjtés alá eső szervezeteknek a szükséges információkat a február 22-ét követő 6 hónapon belül kell benyújtaniuk először egy ideiglenes rendszerbe. Ebben az időszakban a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz csak a kijelölt illetékes hatóságok férhetnek hozzá a Cégnyilvántartóhoz benyújtott kérelem alapján. Az átmeneti hat hónapos időszakban összegyűjtött adatokat 2021-es év második felében adják át a végleges platformnak, amely jelenleg még fejlesztés alatt áll.