Családi bizalmi vagyonkezelő cég – melyik cégforma a megfelelő?A családi bizalmi vagyonkezelő cég itthon és külföldön is gyakran használt megoldás a nem-üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelő által szerződések kezelésére. Ezt a megoldást külföldön sok esetben professzionális vagyonkezelők bevonásával együtt alkalmazzák. Itthon sajnos sokkal rugalmatlanabb a szabályozás, ezért körültekintően kell megtervezni az angolul private trust company-nak (PTC) is nevezett struktúra használatát.   

A hatályos magyar bizalmi vagyonkezelőkről szóló  törvény (BVK törvény) szerint jogi személyt is lehet nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelőnek választani. A jogi személy bizalmi vagyonkezelőre – annyira nem mint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásra, de  – szigorúbb feltételeket állapít meg a törvény. 

Jogi személy bizalmi vagyonkezelő 

Vagyonkezelő nem lehet olyan magánszemély, akire a Bvk. törvényben felsorolt bűncselekmények közül valamelyik elkövetése miatt jogerősen büntetést szabtak ki. Jogi személy esetében pedig nem lehet bizalmi vagyonkezelő az a cég, amelynek a vezető állású személye, tulajdonosa, illetve tényleges tulajdonosa volt terhelt ilyen bűncselekményekben. 

A jogi személyek bizalmi vagyonkezelőknek meg kell felelniük az átláthatósági törvénynek is, bármennyire is elavult már ez a szabályozás a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásának bevezetése után. 

Ezen felül a jogi személy eseti bizalmi vagyonkezelő vezető állású személye, tulajdonosa, tényleges tulajdonosa – illetve ezeknek a személyeknek a hozzátartozói – és kapcsolt vállalkozása sem végezhet bizalmi vagyonkezelési tevékenységet. 

Az utóbbi példátlanul szigorú szabályozás eredményezhet olyan furcsa helyzeteket, amikor valaki nem is tud arról, hogy nem lehet bizalmi vagyonkezelő…  

Hiszen a nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelők nyilvántartása nem publikus.  És nem biztos, hogy valaki elárulja minden hozzátartozójának azt, hogy vagyonkezelő egy bvk szerződésben.  

Így ha már a testvérem felesége bizalmi vagyonkezelő egy szerződésben, akkor nem alapíthatok jogi személyt a saját vagyonom bizalmi vagyonkezelésére… 

Előnyök  

A saját bizalmi vagyonkezelő céget sok, a nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelőknek tanácsot adó szakértő első sorban azért ajánlja, mert a legtöbb eseti vagyonkezelési szerződést a vagyonrendelő általában saját maga vagy a családja részére hozza létre.  

Az „egyszemélyes” un. self-settlement trust – amikor a vagyonkezelő és a kedvezményezett ugyan az a személy – nem valósítható meg „külsős” vagyonkezelő nélkül. A Ptk. szabályai alapján a vagyonkezelő nem lehet egyedül kedvezményezett.  

A vagyonrendelő által létrehozott PTC viszont lehet a vagyonkezelője a magyar szabályok szerint a self-settled-trust-nak. 

A saját bizalmi vagyonkezelő céggel a magánszemély vagy a család „körön belül” olcsóbban meg tudja oldani a vagyonkezelést mintha bizalmi vagyonkezelő vállalkozást bízna meg a feladatokkal.   

Körültekintően, hosszú távra kell megtervezni viszont a PTC tulajdonlását, finanszírozását és működtetését ahhoz hogy alacsony kockázatot fusson a vagyonrendelő és a kedvezményezett. 

Hátrányok 

Vagyonvédelmi szempontból az „egyszemélyes” bizalmi vagyonkezelői szerződés nem a legerősebb struktúra. Magyarországon ugyan nincs még erre precedens, de sok olyan esetről lehet olvasni a külföldi szaksajtóban, ami a hitelezők kérelmére, a bíróságok által érvénytelennek minősített self-settled-trust ügyekről szólnak.  

Az eseti bizalmi vagyonkezelő törvény szerint a vagyonkezelőnek a tevékenységével kapcsolatos kötelezettségeit folyamatosan teljesíteni kell. Ilyen kötelezettség a könyvelés, az adóbevallások elkészítése és benyújtása, vagy a pénzmosási törvény szerinti feladatok. Ezekkel a feladatokkal persze meg lehet bízni szolgáltatókat is. 

A saját bizalmi vagyonkezelő céget nem lehet bizalmi vagyonkezelésbe helyezni. Ezért fontos, hogy a cég feletti tulajdonosi kontrolt olyan személy gyakorolja, akinek nincs olyan kitettsége, amely kockáztatná a vagyonkezelés teljesítését.  

Ilyen kitettség lehet egy hitelezői tartozás vagy gyorsan változó családi dinamika – válás, vagyonmegosztás,  a PTC tulajdonos halála, etc. 

Nem Bt!? Kft!? 

Bármelyik jogi személy forma lehet eseti trustee. Ha kizárólag erre a célra alapítják a társaságot és más tevékenységet nem fog végezni, akkor a törvény által meghatározott minimális tőkével alapítandó cégekben – a Kft és a Zrt – pangani fog 3 vagy 5 millió forintja az alapítóknak. Mivel a jegyzett tőkét egyszer be kell fizetni a cég pénztárába vagy a bankszámlájára, de tevékenység híján nem lesz funkciója a befizetett jegyzett tőkének. 

Ezért például a betéti társaság vagy a közkeresti társaság is egyszerűbb és olcsóbb megoldás. Mert egyik esetében sincs meghatározva a minimális jegyzett tőke összege. Tehát az lehet akár 100 forint is.  

Viheti a hitelező bizalmi vagyonkezelő cégemet? 

A Kft és a Zrt családi bizalmi vagyonkezelő cégnek másik hátránya az, hogy nem élvez védettséget a tulajdonos hitelezőivel szemben. Az eseti bizalmi vagyonkezelő tulajdonosa nem lehet egy másik trustee, tehát nem lehet elhelyezni az üzletrészt vagy a részvény bvk szerződésben. Így a vagyon egy részére nem valósul meg a bizalmi vagyonkezelés egyik lényeges funkciója, a magánvagyon elkülönítése, védelme. 

Ha pedig a hitelező el tudja venni a magántulajdonú bizalmi vagyonkezelő céget, akkor veszélybe kerülhet a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon is. 

Megint az elavult cégformák… 

A Kft-vel és a Zrt-vel szemben a már említett betéti társaságnak és közkeresti társaságnak viszont nagy előnye az, hogy nem lehet lefoglalni az üzletrészeit vagy részvényeit, mert nincs neki.  

Ha egy végrehajtó pld. egy betéti társaság tagjának a cégben lévő vagyonához szeretne hozzá jutni, fel kell mondani a bt társasági szerződését. Ilyen esetben a bt tag jogviszonya megszűnik és a cégnek ki kell adni a kilépő tagra eső vagyont a végrehajtónak. 

Itt jutunk vissza a bt és a kkt alacsony jegyzett tőkéjének az előnyéhez. Ha a bizalmi vagyonkezelő cégben csak az alacsony összegű jegyzett tőkét tartjuk, akkor csak az a minimális összeget tudja elvinni a végrehajtó. 

*** 

Az AIRON TRUST Magyarország egyik vezető bizalmi vagyonkezelő vállalkozása. Elkötelezettek vagyunk a családi vállalkozások zökkenőmentes generációváltásának támogatása iránt. Hisszük, hogy a bizalmi vagyonkezelés ma a családi vagyontervezés egyik leghatékonyabb eszköze Magyarországon. Ha tanácsadásra van szüksége bizalmi vagyonkezeléssel, vagyontervezéssel vagy a generáció váltáshoz használt vagyonkezelési struktúrákkal kapcsolatban, kérjük egyeztessen időpontot a tanácsadó kollégánkkal néhány kattintással.