Bizalmi Vagyonkezelés – a családi vállalkozások vagyontervezéseSajnos szinte minden évben találkozom olyan ügyféllel, akinek a családi vállalkozásában okoz nehézen megoldható helyzetet egy szomorű vagy örömteli, rendkivűli vagy régóta várt, tervezett esemény. A szomrú helyzetek közé tartozik valamelyik, a vállalkozásban érintett családtag halála, amely a hagyatéki eljárás lassúsága miatt legalább 6 hónapra blokkolhatja a cég életét – bár találkoztam már 5 éve húzodó, a céget tönkre tevő hagyatéki eljárással is.

Ugyancsak nehéz helyzet elé állított egyik ügyfelemet a családtagok összezördülése, amit az egyik rokon csak a saját érdekeit szem előtt tartva úgy használt ki, hogy 2 vállalkozás összeomlásához, felszámoláshoz és 50 munkahely megszűnéséhez vezetett és a végén egyik családtag sem jön jól ki belőle, az egzisztenciájuk jelentős részét elveszítették.

Persze vannak örömteli helyzetek is, például amikor a vállalkozásban tulajdonrésszel rendelkező gyermeket a világ egyik legjobb egyetemére veszik fel és ezért kell kiszállnia családi vállalkozásból. És ott van leggyakrabb előforduló „probléma”, amikor az céget felépítő és irányító generáció át akarja adni az irányítást a gyermekeiknek, de még szeretenének kisebb-nagyobb beleszólási joggal rendelkezni a cég vezetésében és stratégia alkotásában.

A felsorolt helyzeteket szinte minden esetben jól meg lehet oldani egy időben és megfelelően tervezetten létrehozott bizalmi vagyonkezelői szerződéssel:
  • ha a vállalkozások bizalmi vagyonkezelői szerződés tulajdonában vannak, akkor valamelyik családtag halála  nem lesz akadálya a cég döntéshozatalának, mert a vagyonkezelő tudja irányítani a céget. Ez a helyzet akor is ha a vagyonkezelő egyben a kieső családtag és/vagy a cég ügyvezetője is, mert ilyen esetben nem kell hagyatéki eljárást lefolytatni ahhoz, hogy új vagyonkezelő vegye át a szerződést és nevezzen ki ügyvezetőt.
  • a családtagok háttérbe vonulására is hatékony megoldás a bizalmi vagyonkezelés, mert vagyonfelügyelőként akkor is lehet befolyása a vagyonkezelésre valakinek, ha nem kedvezményezettje a szerződésnek.
  • ha családi cég sok utód között oszlik meg, a bizalmi vagyonkezeléssel egy kézben lehet összefogni a részesedéseket és a kedvezményezetti kör egy „igazgatóság” szerű döntéshozó szervet alakíthat ki amely bizonyos fokig kontrollálhatja a vagyonkezelő tevékenységét is. Ha a részesedések nem aprózódnak el, akkor az értékük magasabb lesz és a kedvezményezettek osztalék jövedelme sem lesz kevesebb.
  • a bizalmi vagyonkezelési szerződésben a vagyonrendelő olyan célokat határozhat meg, amely segíti a fiatalabb nemzedék fejlődését. Például teljesítmény mérföldkövekez kötheti a vagyon felosztását, a vagyont különböző célok szerint rendeli (oktatás, kutatás), etc.
A bizalmi vagyonkezelést sok éve használják a fejlett bizalmi vagyonkezlési szabályokkal rendelkező országokban a családok vagyontervezésére. A magyar szabályok szerint létrehozott bizalmi vagyonkezelői szerződések legalább olyan rugalmasak tudnak lenni mint az angol-szász megfelelőjük és adózás szempontjából is előnyösek.

A családi bizalmi vagyonkezelői szerződésre lehet úgy gondolni, mint egy holding cégre, amely nem sztenderd társasági szerződéssel jött létre, hanem un. „családi alkotmánnyal”, amely leírja a család történetét, a családfát, a családi vagyon eredetét, a vagyonrendelők – véhetően a legidősebb vagy a legtehetősebb családtagok – gondolatait a vagyon jövőbeni felhasználásról, céljaikat és tanácsaikat a következő nemzedéknek.

A családok által létrehozott bizalmi vagyonkezelői szerződésnek tehát nem csupán a vagyon növelése, biztonságba helyezése vagy megtartása a lényege, hanem a iránymutatás is lehet a család következő generációi számára.