Behajtási költségátalányAz régi PTK 2013. július 1-óta, az új PTK pedig 2014. március 15-óta tartalmazza a behajtási költségátalány fogalmát. A behajtási költségátalányra azt tarthat igényt, akivel szemben fizetési késedelembe esett a vevője.

A behajtási költségátalány mértéke minimum 40 eurónak megfelelő forint összeg, de magasabb is lehet és szerződésenként lehet elszámolni. A költségátalány fizetési felszólítás nélkül is keletkezik, a fizetési határidő lejárta utána napon. Mivel nem szolgáltatási árbevétel, hanem kötbér jellegű egyéb bevétel, nem kell számlát kiállítani róla és nem is ÁFA köteles. Nem számlánként, hanem fizetési kötelezettségenként keletkezik, ezért ha egy számlát vagy szerződést több részletben fizetnek meg, minden késedelmesen fizetett részlet után jár. A behajtási költségátalány nem egyenlő a késedelmi kamattal – azt ezen felül is lehet követelni – hanem a behajtással kapcsolatos adminisztrációs terhek ellentételezésére szolgál.

A költségátalány nem csak írásban kötött szerződésekre érvényes, hanem minden olyan megállapodásra, ami a PTK alapján szerződésnek minősül, így a szóbeli szerződés és a ráutaló magatartás is. A behajtási költségátalányról lemondhat a jogosult vállalkozás, de ezt előre nem teheti meg, csak a vevő késedelembe esés után. A be nem folyt költségátalányt a könyvelésben nem kell nyilvántartani és a lemondást sem kell könyvelni.