Az üzleti titok és a forrásadóJövőre 30%-os forrásadót kell fizetni a magyar vállalkozásoknak egyes külföldön bejegyzett szervezeteknek utalt jogdíjak után. A társasági adótörvény szerint az üzleti titok használatáért fizetett összeg is jogdíjnak minősül.

Az üzleti titok fogalmát a PTK szabályozza, eléggé általánosan. Az üzleti titok körébe tartozik minden olyan fontos tény, információ, adat és megoldás, amelynek titokban maradásához a cégnek és partnereinek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet üzleti titokká minősített, illetve amelynek titokban tartása érdekében a szükséges intézkedéseket megtette.

TCH Példa

A nem szabadalmaztatott, a szerzői jog védelme alá nem tartozó immateriális jószág hasznosítása például általában a franchise használata. Amennyiben a franchise-t a szerződő felek nem minősítik üzleti titoknak, illetve erre nem utalnak a szerződéseikben és nem a magyar jogszabályokat kötik ki irányadóaknak, akkor véleményünk szerint a franchise használatáért fizetett „bérleti díj” nem alapja a 30 százalékos forrásadónak.