Az ország, ahol a kerítés is trustból van! Vagy mégsem?A svájci trust – A trustokkal kapcsolatos jogviták száma egyre növekszik Svájcban, ami a jelentkező problémák mellett arra is rámutat; hogy a fontosságuk is egyre jelentősebb, ezért a trustokkal kapcsolatos rendelkezések felülvizsgálata vált szükségessé. A mai nemzetközi kitekintésünk során Svájcba utazunk el és néhány gondolat erejéig megnézzük; hogy jelenleg mi a helyzet a trustok szabályozásával az egyik legfontosabb banki és pénzügyi központban.

Habár Svájcnak még nincs hazai törvénye a trustokra vonatkozóan – svájci trust tehát nincs – a hiánya ellenére számos kapcsolódási pontot találunk az ország és a (külföldi) trustok között:

  • több ezer vagyonkezelő cég székhelye van például Svájcban,
  • sok svájci lakos vagyonrendelő vagy kedvezményezett egy trustban,
  • a vagyonkelezésbe adott vagyont (kezelt vagyon) svájci bankok és vagyonkezelők kezelik.

Nem csoda, hiszen a jól ismert és elérhető banki, adó- és jogi szolgáltatások minősége, a jól képzett munkaerő, valamint a bonyolult határon átnyúló esetekre vonatkozóan szerzett széleskörű tapasztalat továbbra is hozzájárul a svájci „trustipar” sikeréhez. Svájc régóta ismert a gazdag magánszemélyek ügyeinek intézésében szerzett professzionális szakértelemről. A vagyonkezelők hosszú évek óta hatékony, személyre szabott szolgáltatásokat nyújtanak a trustok számára, amelyek különösen hasznosak például a már sokat tárgyalt ingatlantervezésben és vagyonvédelemben, valamint generációváltásban.

Ami nincs, az van…

Ezért is lehet meglepő, hogy – ahogyan említettük – jelenleg nincs hazai (svájci) törvény a trustokra vonatkozóan. Akkor mégis, hogyan szabályozzák a trustokat Svájcban? Többek között itt van a már jól ismert Hágai Egyezmény a trustokra vonatkozóan. A trustok felügyeleti és jogi környezete azonban előreláthatólag meg fog változni Svájcban. Az új szabályokkal szeretnék megerősíti az ország versenyképességét ezen a területen, továbbá fejleszteni kívánják az iparág minőségét, integritását és elszámoltathatóságát, miközben kiegyensúlyozott versenyhelyzetet teremtenek a vagyonkezelők számára.

Svájc a Hágai Egyezményt egyébként 2007. július 1-jén ratifikálta. Ennek 2. cikke rögzíti azokat a feltételeket, amelyek mellett a jogviszony az egyezmény értelmében vett trustnak minősül, de milyen jó, hogy erről korábban már beszéltünk.

Svájcban a vagyonkezelőknek legalább 100 000 CHF befizetett tőkével kell rendelkezniük annak érdekében; hogy megfelelő pénzügyi biztonságot és szakmai felelősségbiztosítást tudjanak nyújtani. A vagyonkezelők általi irányítást legalább két szakmailag képzett, jó hírű igazgatónak kell végeznie, továbbá, a vagyonkezelőknek megfelelő kockázatkezeléssel és belső kontrollrendszerrel kell rendelkezniük.

A vagyonkezelőket eddig egyébként csak a pénzmosás elleni kötelezettségek betartása tekintetében felügyelték; mely kötelezettséggel kapcsolatos alapfogalmakat itt tárgyaltuk. A svájci vagyonkezelőknek most jóval több (strukturális, szervezeti, ellenőrzési) követelménynek kell megfelelniük. A vagyonkezelőknek 2022. december 31-ig regisztrálniuk kell a felügyeleti hatóságnál és engedélyt is kell kérniük.

Milyen változások várhatóak még?

A korábban benyújtott törvényjavaslat szerint a svájci trust egy speciális jogi eszköz lesz, és nem tekintik majd sem szerződésnek, sem pedig jogi személynek, valamint legfeljebb 100 évre szólhat majd. A jótékonysági és egyéb célú trustok létrehozása kifejezetten ki lesz zárva, de a törvényjavaslat egyébként nem ír elő korlátozást a trustok céljára vonatkozóan. Különösen kereskedelmi trustok létrehozása lesz engedélyezett.

Egy lényeges jogi fogalmat emelnénk ki a kedvezményezettekkel kapcsolatban, mivel a kedvezményezettek csak személyhez fűződő jogokkal rendelkeznek. Ezek a jogok azonban a vagyonkezelővel szembeni kényszervégrehajtás esetére meg vannak erősítve, illetve van egy ún. „tracing law” arra az esetre, ha a kezelt vagyon egy elemét a vagyonkezelő kötelezettségeinek megszegésével értékesítette.

A tracing law (nyomon követes) egy olyan eljárás az angol jogban, amelyet az elvont vagyontárgyak azonosítására használnak, vagy amelyeket az igénylő, jelen esetben a kedvezményezett, vissza akar szerezni. Ezzel pl. nem lesz az ingatlan visszaszerezve, hanem az lesz meghatározva, hogy a bíróságok milyen jogorvoslatot alkalmazzanak. Az eljárást számos esetben használják attól függően, hogy pl. a trustban kezelt ingatlan átruházása pl.: lopás vagy a trusttal kapcsolatos rendelkezések megsértésével történt-e.

A törvényjavaslat úgy rendelkezik, hogy a trust vagyona és kötelezettségei külön kezelendők a vagyonkezelő saját vagyonától, továbbá, a trust vagyonelemei nem részei a vagyonkezelő házassági vagyonának, illetve hagyatékának. Végül pedig, a vagyonkezelő nem lehet egyedüli kedvezményezett is egyben.

***

Források:

https://www.step.org/industry-news/switzerland-launches-consultation-new-trust-law

Kaplan, Alon. Trusts in Prime Jurisdictions. Available from: VitalSource Bookshelf, (5th Edition). Ingram Publisher Services UK- Academic, 2019.