Az ombudsman alkotmánybírósági indítványa az adótartozások végrehajtásával kapcsolatban


Kategória
Hírek, Könyvelés

www.ajbh.hu

Az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté indítványozza az Alkotmánybíróságnál az adózás rendjéről szóló törvény azon szövegrészének megsemmisítését, amely szerint az adóhatóság kezdeményezése alapján a hitelintézet végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni a nála vezetett bankszámlán lévő pénzösszeg behajtását.

Egy magánszemély kezdeményezte az adózás rendjéről szóló törvény érintett rendelkezésének Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatát. Megítélése szerint sérül a tisztességes eljáráshoz való jog azzal, hogy a hitelintézetet az adóhatóság hatósági átutalási megbízását a végrehajtható okirat csatolása nélkül köteles teljesíteni.

A hatályos jogszabály szerint az adóhatóság hatósági átutalási megbízást küld a hitelintézetnek, és ez a megbízás csak a benyújtó nevét, számlaszámát, aláírását, a fizetésre kötelezett számlaszámát, a bizonylatszámot, a benyújtás indokát (a jogszabályszámot) valamint a közlemény rovatot tartalmazza. A pénzforgalmi bankszámlák tulajdonosai már nevük alapján is nagy pontossággal azonosíthatóak, a lakossági bankszámlák tulajdonosairól és rendelkezésre jogosultjairól például az egybehangzó gyakori nevek esetén ez egyáltalán nem mondható el. A hatósági átutalási megbízások teljesítésével kapcsolatosan kiemelkedő garanciális jelentősége lenne annak, hogy az adós a tartozás és annak jogcíme pontosan beazonosítható legyen.

További problémát vet fel egy esetleges ügyfél-reklamáció kérdése. A pénzintézetek a fizető fél számára a hatósági átutalási megbízás adattartamán kívül érdemi információt nem tudnak adni. Ugyanakkor maga a jogszabály is rögzíti, hogy az adóhatóság megadja az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást. A hatósági átutalási megbízás benyújtásakor azonban a fizető fél, akinek a számlájáról leemelik a pénzt – különösen, ha több számlatulajdonos van, vagy tévesen nem az adós számlatulajdonossal szemben hajtják végre – lényegesen nehezebben jut hozzá azokhoz az információkhoz, amelyek ahhoz szükségesek, hogy el tudja dönteni, az adóhatóság eljárása valóban jogszabálysértő volt-e. A hitelintézet értesítésének átvételétől kezdődik a végrehajtási kifogás 8 napos határideje, ugyanakkor ennek az értesítőnek az átvételekor nem minden esetben tudja megítélni a fizető fél a hatósági átutalási megbízás jogszerűségét. A követelés pontos megnevezése, jogcíme, esedékessége, járulékai olyan adatok, amelyek ismerete feltétlenül szükséges, miközben ezeket a hitelintézethez benyújtott megbízás nem tartalmazza, de a végrehajtható okirat igen. Mindezek alapján megállapítható, hogy az okirat hiánya érdemben akadályozza a jogorvoslat gyakorlását a fizető fél számára, valamint sérti a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését – indokolta alkotmánybírósági indítványát Szabó Máté ombudsman.

Az alkotmánybírósági indítvány a http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201205757Ai.doc oldalon olvasható.