Az OECD automatikus információcsere jelentési szabályailogooecd_en

Az OECD által kezdeményezett automatikus információcsere egyezmény lehetővé tette hogy 2017-től (egyes országok esetében 2018-tól) az csatlakozott országok bankszámla információkat osszanak meg egymással. Az egyezményhez a legtöbb offshore pénzügyi központként ismer terület is csatlakozott.

A jelentési kötelezettség teljesítésére közös jelentési szabályokat dolgoztak ki (Common Reporting Standard – CRS). Az egyezményhez több mint 100 ország  csatlakozott vagy szándékozik csatlakozni, így valóban nevezhető globális megállapodásnak.

A CRS célja, hogy a pénzintézetektől származó pénzügyi adatokkal  – számla és személyes adatokkal is – lássa el a csatlakozó országokat. Számlaadatok szempontjából az adatcsere kiterjed a kapott kamatra és osztalékra, a számlaegyenlegre és a biztosításokból származó jövedelmekre. Kötelező lesz átadni a személyes adatokat is, így a név mellett a lakcímet vagy tartózkodási helyet, adóazonosításra alkalmas azonosítót és a születési helyet.

A globális egyezmény mellett a helyi hatóságok is fognak egymással szerződést kötni, ezektől a szerződésektől várják, hogy segítsenek a helyi adótörvények és a államközi egyezmények összhangba hozásában.